uk

Бобровник Світлана Миколаївна

Бобровник Світлана Миколаївна
Бобровник Світлана Миколаївна, викладач кафедри АМТС№1

В 1996 році закінчила Київський Державний лінгвістичний університет, факультет англійської мови.
Світлана Миколаївна  працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), викладає дисципліни «Вступ до загально – технічної англійської мова»,  «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.
Світлана Миколаївна є автором наукових праць, серед яких «Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ОКР «спеціаліст» хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» до виконання комплексних контрольних робіт (електронний видання)  та ін.
Світлана Миколаївна  бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах, останні з яких ІV Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”, X Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі», Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції» та  інші.
Світлана Миколаївна  постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації. Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Список публікацій

Статті

 1. Бобровник С.М.  Etymology of  English idioms // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія “Філологія” Викуск 20/2016, м. Одеса, 2016
 2. Бобровник С.М.  Peculiarities of international words translation  / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” Викуск 20/2016 p., м. Одеса, 2017
 3. Бобровник С.М.  Ethnic Stereotypes and their reflection in the English and Russian Languages //  Advanced Education. Новітня освіта, НТУУ «КПІ», Випуск № 2/2014, м. Київ, 2014
 4. Бобровник С.М. Language Embodiment of the Concept Privacy // Серія “Педагогіка” Випуск 5/2015, м. Київ, 2015 
 5. Бобровник С.МPolysemy of  English Terms  // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” Викуск 6/2015 p., м. Одеса, 2015
 6. Бобровник С.М. National Defferences in the structure of non-verbal means of communication // Cерія: Філологічні науки (мовознавство) Випуск 105(2), м. Кіровоград, 2012
 7. Бобровник С.М.Peculiarities of scientific style in chemical texts //  ScienceRise. Volume 5/1(10) May, 2015.

Тези доповідей

 1. Бобровник С.М. Application of props in learning a foreign language  // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Заропіжжя, 23-24 грудня, Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016 р.
 2. Бобровник С.М. Communicative values in understanding of foreign text  // Materials of the XII International scientific and practical conference Fundamental and applied science, Sheffield, 2016 p.
 3. Бобровник С.М. Listening skills development // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції,  Київ, 28 лютого 2017.   
 4. Бобровник С.М. Memory training exercises // Materials of the XIII International scientific and practical conference Fundamental and applied science,  2016 p. 
 5. Бобровник С.МStyllistic devices in advertising // Materials the XII International scientific and practical conference “Europejska Nauka Xxi – 2016”, 7-15 maja, 2016
 6. Бобровник С.М. Methods of teaching foreign languages // Materialy XI Meidzynarodowej Naukowi-praktycznej konferencji, 7-15 kwietnia, 2015
 7. Бобровник С.М. Concepets and aspects of the language picture of the world // Materialy X Mezinarodni vedesko-prakticka conference, 27 prosincu 2013 – 05 ledna, 2014
 8. Бобровник С.М.Making the right choice of synonyms // Materialy XI Mezinarodni vedecko-prakticka conference, 27 listopadu – 5 prosincu, 2015
 9. Бобровник С.М. Proverbs, Sayings and Patters in Teaching English // Материали за 10-а международна научна практична конференція, «Бъдещите изседвания», 2014.
 10. БобровникC. МRoleplayinggameinteachingforeignlanguages// Materiály XII mezinárodní vědecko – praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016». – Díl 10. Filologické vědy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 80 stran. 22.03.2016-30.03.2016
 11. Бобровник С.М.Functional Aspects of Terms’ Translation. // Materialy IX mezinarodni vedecko – prakticka conference “Zpravy vedecke ideje”, 2013.
 12. Бобровник С.М., Волкова О.АІнтернет-ордєнтовані освітні програми як засіб формування комунікативної особистості  // 6 Міжнародна теоретична практична конференція Сучасні тенденції та інновації в навчанні іноземним мовам, 25-26 лютого, 2011.
 13. Бобровник C. М. Dialogue speech and the ways of teaching it  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference –  Díl 13. Pedagogika.: Praha. Publishing House «Education and Science», 2014.
 14. Бобровник C. М. Impact of typological peculiarities of nervous system properties manifestations and temperament on successfulness of teaching activity // Materialy IX Mezinarodli vedesko-prakticka conference, 27.03-05.04, 2013.

Методичні розробки

 1. Бобровник С. М.  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів Ш курсу ХТФ, «Полімери» (електронне видання). – 2012.
 2. Бобровник С. М. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів ОКР «спеціаліст» хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» до виконання комплексних контрольних робіт  (електронний видання). – 2014.

 
Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/ilm1
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail:  svet.bob7@gmail.com