uk

Бойко Світлана Олександрівна

Бойко Світлана Олександрівна, викладач кафедри АМТС № 1

У 2003 році закінчила з відзнакою Київський національний  лінгвістичний університет. Отримала освіту філолога,  викладача англійською мови та зарубіжної літератури.

 З 2006 по 2011  працювала викладачем  англійської мови хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ», відповідала за стан викладання англійської мови на факультеті. В цей час видала чотири збірники методичних вказівок до вивчення англійської мови студентами ХТФ, три з яких представлені в електронному вигляді, розробляла навчальні програми для відповідних напрямків.

З вересня 2018 року знову працює викладачем англійської мови на ХТФ. Світлана Олександрівна викладає на хіміко-технологічному факультеті дисципліни «Практикум з іншомовного професійного спілкування»,  «Іноземна мова професійного спрямування”, «Практикум з іншомовного наукового спілкування”,  «Вступ до загально-технічної іноземної мови».

Викладач бере активну участь у міжнародних науково-методичних конференціях, семінарах, постійно підвищує свою кваліфікацію, проводить підготовку студентів до написання наукових статей англійською мовою за спеціальностю.  Має сертифікати: CAE, CELT-S, LCCI First Certificate for Teachers of Business English (FTBE).

Сфера наукових інтересів: сучасні технології навчання іноземних мов.
Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/msm24
Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: lanasvit2017@gmail.com

Посібники:

  1. Методичні вказівки до вивчення курсу «Англійська мова професійного спрямування» для студентів IV курсу хіміко-технологічного факультету [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; [уклад. С. О. Бойко]. -Київ, 2008. 
  2. Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ІІІ курсу хіміко-технологічного факультету напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» / НТУУ «КПІ» ; уклад. С. О. Бойко. –Київ : НТУУ «КПІ», 2010
  3. Англійська мова для науковців- методичні вказівки до практичних занять для студентів  V курсу спеціальності 8.091606 «хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» хіміко – технологічного факультету – К.: НТУУ «КПІ», 2011. (електронне видання)
  4. Бойко С.О., Лапінський А.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для студентів ІІІ курсу хіміко – технологічного факультету – НТУУ «КПІ», 2011