uk

Бойко І.В.

Бойко Ірина Владиславівна
Бойко Ірина Владиславівна, викладач кафедри АМТС №1.

У 2008 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та французької мов. З 2008 по 2017 рік працює перекладачем англійської мови.
З 2014 року Ірина Владиславівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), входить до складу групи «Тестування та контроль». Працює викладачем англійської мови на теплоенергетичному факультеті НТУУ «КПІ», викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування» та «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». 

Ірина Владиславівна бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах, останні з яких ІV Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”, X Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”, та  інші.
Ірина Владиславівна відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, проводить підготовку студентів до участі у студентських науково-практичних семінарах та конференціях.

Список публікацій

Статті

 1. Бойко І.В. Motivation and stimulation of effective teaching and learning process // Новітня освіта Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Наукове видання. – Київ, 2015. – №3.
 2. Svirepchuk I., Boiko I.  Ways of independent work organization in foreign language teaching // Вісник Національного технічного університету України, Серія: філологія, педагогіка. Наукове видання. – Київ, 2016. – №7.
 3. Kondrashova A.V., Boiko I.V. Consequences of information explosion. The influence of new conditions on the foreign language teaching methods // Одеський лінгвістичний вісник №9 2017, c. 142-145

Тези доповідей

 1. Бойко І. В. Ділове листування як невід’ємна складова оволодіння англійською мовою професійного спрямування // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі»
 2. Бойко І. В. Особливості перекладу юридичних документів та їх оформлення //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 квітня 2015 р.
 3. Бойко І. ВОсобливості правничих термінологічних словосполучень та їх переклад з англійської мови на українську мову // Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (пам’яті д-ра філол.. наук, професора Л.І. Прокопової), Київ, 25 березня 2015 р.
 4. Бойко І. В. Сигніфікативні конотації та метамовний зміст метафори //  Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 квітня 2015 р.
 5. Boiko I. Stimulation and pedagogic assessment // Новітні освітні технології: Міжнародний досвід: Матеріали ХІ Міжнародноїнауково-практичної конференції, 21 січня 2016 р. – К., 2016. – 127 с
 6. Бойко І. В. Інтерактивні методи викладання англійської мови // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2016 р. – К., 2016, – 136 с.
 7. Бойко І. В. Навчання діловим переговорам англійською мовою // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали XІI Міжнародної науково-практичної конференції. 04 травня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 88
 8. Бойко І.В. Вогонь нищить українців та допомагає англійцям (концепт «вогонь» в українській та англійській фразеології) // Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 21-22 лютого 2017 року, с. 69-76

Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/biv73 
Тел. 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, 7 корпус, ауд. 306.
e-mail: irina-boiko@ukr.net