uk

Гураль Оксана Ігорівна

Гураль Оксана Ігорівна
Гураль Оксана Ігорівна, викладач кафедри АМТС №1

У 2010 році закінчила інститут іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та російської мов. Оксана Ігорівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1).
Оксана Ігорівна викладає на факультеті електроніки дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів».
Викладач  проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях.
Оксана Ігорівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації. 
Викладач бере активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук».     Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення.

Наукові статті та конференції:

  1. Гураль О.І. Протокол перших (установчих) зборів членів  київської «Просвіти» – важливе джерело з історії цього товариства //Наукове видання   «Пам’ятки» – К., 2015р. 
  2. Гураль О.І. Архівні джерела з історії київського товариства «Просвіта» періоду 1917-1921 рр. //  Наукове видання «Архіви України» №1 – К., 2012р.
  3. Гураль О.І. Фонд 1447 Державного архіву Київської області як джерело з історії київського товариства «Просвіта» доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. //  Наукове видання «Архіви України» – К., 2014р.
  4. Гураль О.І. Роль київської Просвіти у формуванні культурно-національної самосвідомості українського народу // Науковий вісник  «Гілея» – К., 2015р.


Тези доповідей:

  1. Гураль О.І. Культурно-просвітницька діяльність товариства «Просвіта» в м. Києві та Київській губернії (1906-1910рр.) // X Міжнародна конференція “Сучасні міждисциплінарні дослідження: історія, сьогодення, майбутнє» – К., 2015
  2. Гураль О.І. Огляд документів фонду 1447 Державного архіву Київської області як джерела з історії київського товариства «Просвіта» // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 3-4 квітня 2015 року). У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – 184с.
  3. Гураль О.І. Документи діяльності Київської «Просвіти» у популяризації культурних здобутків українського народу // Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ». Сучавсні проблеми науки. – К., 2015р.

Контакти

Тел.: 044 204 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: o.hural@kpi.ua