ukruen

Керівництво кафедри

Очолює роботу кафедри – науковий керівник кафедри, професор Саєнко Наталія Семенівна.

На кафедрі працює 1 професор, 8 кандидатів наук (з них 7 доцентів), 12 старших викладачів, 21 викладач.

Функціонування системи контролю якості та організації освітнього процесу, управління науково-інноваційною та міжнародною діяльністю, науково-методичним забезпеченням освітнього процесу та навчально-виховною роботою здійснюється провідними фахівцями кафедри:

секретар кафедри– ст. викладач Ломакіна Лариса Володимирівна

якість навчального процесу – доцент Гурєєва Людмила Вікторівна

навчально-організаційна робота – ст. викладач Павленко Ольга В’ячеславівна

науково-інноваційна діяльність – доцент Олізько Юлія Михайлівна

науково-методичне забезпечення освітнього процесу – ст. викладач Маслова Тетяна Борисівна

навчально-виховна робота – доцент Мойсеєнко Світлана Миколаївна

міжнародна діяльність – викладач Чмель Вікторія Володимирівна

іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – доцент Міхненко Галина Едуардівна