uk

Кондрашова Аліна Володимирівна

Кондрашова Аліна Володимирівна


Кондрашова Аліна Володимирівна, викладач кафедри АМТС№1

В 2000 році закінчила Національний Університет ім. Тараса Шевченка Інститут Міжнародних відносин, факультет « Міжнародна Інформація», має диплом магістра з кваліфікацією перекладача англійської мови
Аліна Володимирівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1) з 2004 року є викладачем англійської мови на теплоенергетичному факультеті.
Аліна Володимирівна викладає дисципліни «Англійська мова»,  «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова для науковців».
Аліна Володимирівна бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і семінарах, проводить підготовку студентів до участі в наукових конференціях.
Аліна Володимирівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації. Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Список публікацій

Статті

  1. Сonsequences of information explosion. The influence of new conditions on the foreign language teaching methods/ Одеський лінгвістичний вісник №9

Тези доповідей

  1. Використання подкастів у викладанні ESP// Науковий простів Європи: Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції.  7-15 квітня 2017 р.
  2. Сучасні стратегії навчання: шляхи підвищення ефективності викладання іноземної мови у ВНЗ // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов:  Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції,  28 лютого 2017 р. – К., –  52-54 с.
  3. Кондрашова А.В. Зміни в електронній освіті в контексті мотивації студентів// Матеріали  XІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ».
  4. Кондрашова А.В. Доцільність використання техніки «the minute paper»  на заняттях англійської мови в немовних ВНЗ// Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденціі викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ».
  5. Кисляк С.В., Поліщук Є.О., Кондрашова А.В. Система визначення оптимальної вторинної структури РНК// Матеріали науково-практичної конференції “ Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров`я”. Київ 21-22 квітня 2016 р. K.: ФБМІ НТУУ «КПІ».
  6. Кондрашова А.В. Пошуки ідентичності в національній освіті // Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як основний ресурс відродження України» 12 травня 2011р. -292 с.
  7. Кондрашова А.В. Концепція «текучої реальності» З. Баумана та її вплив на мотивацію студентів у вивченні іноземних мов // Матеріали I Міжнародної наукової конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ», 22 листопада 2011р. –К.: НТУУ «КПІ».-109с

Контакти
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: chipalinka@ukr.net