uk

Лисенко Тетяна Петрівна

Козаченко Тетяна Петрівна


Лисенко Тетяна Петрівна, ст.викладач кафедри АМТС №1

У 2003 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська) та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури. 
Тетяна Петрівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), є координатором робочої групи «Друкування» та займає посаду Відповідального секретаря Відбіркової комісії факультету лінгвістики. Працюючи викладачем англійської мови на теплоенергетичному факультеті НТУУ «КПІ» Тетяна Петрівна викладає дисципліни «Англійська мова»,«Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів», курс англійської мови  для аспірантів. Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.Виклпадач постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Використання системи «Електронний кампус» НТУУ «КПІ», семінари з теми ComputermediatedCommunicationTechnologies, організовані Американським ресурсним центром та постійно проходить стажування у ВНЗ м.Києва. Козаченко Т.П. бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях. 
Сфера наукових інтересів: особистісно-орієнтована система навчання іноземній мові у вищих технічних навчальних закладах, телекомунікаційні технології у навчанні, інновації в навчальному процесі.

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/ktp5

Тел.: 044406 81 99

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.

e-mail: tatyana.kozachenko@gmail.com