uk

Лісецький Костянтин Анатолійович

llisetskyi
ЛІСЕЦЬКИЙ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

Старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 1
 факультету лінгвістики Національного Технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У 1997 році закінчив Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література», здобув кваліфікацію викладача англійської мови та літератури.

На кафедрі відповідає за секцію «Мультимедійні засоби навчання і бібліотека електронних ресурсів.» завдання якої полягає в організації студентських конференцій, створення каталогу бібліотеки електронних ресурсів, створення он-лайн курсів для викладання дисципліни і т.д.

Працюючи викладачем англійської мови на теплоенергетичному факультеті НТУУ «КПІ», Костянтин Анатолійович викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.
Костянтин Анатолійович постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких:

 • Курси підвищення кваліфікації національних кадрів з українознавства (Товариство «Знання» -1998 рік) Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 • Курси підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності англійська мова (Міжрегіональний інститут удосконалення вчителів. 2000 рік). Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 • Курси підвищення кваліфікації вчителів із спеціальності англійська мова (Київський міський педагогічний універисте ім .Б.Д. Грінченка – 2003 рік). Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 • Курси підвищення кваліфікації «Розробка Web-сторінки викладача» (Національний технічний університет України «КПІ» – 2008 рік.) Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
 • Семінар «Впровадження інноваційний технологій у практику викладання англійської мови» (Person Longman – 2009 рік) Сертифікат участі в семінарі.
 • Семінар “Teaching Presentation Skills” (English Teaching Resource Center Kyiv-Mohyla Academy – 2010 рік) Certificate of Attendance.
 • Семінар «Computer-mediated Communication Technology & Student Learning” (English Teaching Resource Centr Kyiv Mohyla Academy – 2011 рік) Certificate of Attendance
 • Серія семінарів “Instructional Strategies for Teaching Writing and Teaching Academic Writing”(English Teaching Resource Center Kyiv Mohyla Academy – 2012 рік) Certificate of Attendance
 • Курси підвищення кваліфікації «Основи створення та розміщення web-сайтів» (НАН України Науково-учбовий центр прикладної інформатики – 2014 рік). Посвідчення.
 • Курси підвищення кваліфікації «Створення динамічних сайтів із використанням PHP та MySQL» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ» – 2015 рік) Свідоцтво про підвищення кваліфікації
 • Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни» (спеціальність «Програмна інженерія») – 2015 рік.) Сертифікат проходження навчання.
 • Науково-практична конференція «Впровадження моделі BlendeLearningдля вивчення англійської мови». (Lingva skills – 2018 рік) Сертифікат учасника.

Сфера наукових інтересів: навчання англомовного професійного мовлення, он-лайн навчання, змішане навчання, програмування

Володіння іноземними мовами:
англійська, італійська, німецька.

Профіль в Googlescholar:
https://scholar.google.com/citations?user=1kkiAKsAAAAJ&hl=uk&authuser=1

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Статті

 1. Лісецький К.А. Змішані і традиційні форми навчання. // VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”
 2. Лісецький К.А. Онлайн обучение и использование различных его типов в высших учебных заведениях. // ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі” 28-30 квітня 2014р. НТУУ «КПІ»
 3. Лісецький К. АBlended learning model in system of higher education // Збірник наукових праць факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» «Advance education», Випуск 4.
 4. Лісецький К. А. Модель змішаного навчання в системі вищої освіти // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі», 12 травня 2015 р.
 5. Лисецкий К.А. Концепция смешанного обучения как механизм изменений в системе образования / К.А. Лисецкий // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 12 (44), ч.4 – с.115-119
 6. Лисецкий К.А., Моисеенко С.Н.  Усовершенствование навыков чтения студентов с использованием смешанного обучения / К.А. Лисецкий, С.Н. Мойсеенко // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 1 (45), ч.4 – с.84-87
 7. Лисецкий К.А., Моисеенко С.Н. Усовершенствование навыков аудирования с использованием смешанного обучения / К.А. Лисецкий, С.Н. Мойсеенко // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып. 3 (47), ч.4 – с.95-98

Тези доповідей

 1. Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А. Роль програмно-апаратних засобів навчання у процесі формування комунікативної компетенції. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов. – К. «Політехніка», 2009 – 300 с.
 2. Лісецький К.А. Впровадження новітніх інформаційних технологій у ВНЗ. // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2010р., м. Київ-«Політехніка»,-224с.
 3. Лісецький Костянтин Он-лайн навчання. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ
 4. Лісецький К.А. Використання можливостей Інтернету в освіті: переваги та недоліки он-лайн навчання. // Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ», 22 листопада 2011 р.- К.: НТУУ«КПІ».-109с.
 5. Лісецький К.А. Змішана модель навчання на основі Інтернет технологій. // Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Технології навчання.: Матеріали  IV всеукраїнської науково-практичної конференції.17 січня 2012р.-К.: НТУУ «КПІ».-195с.
 6. Лісецький К.А. Навчання з використанням Інтернет технологій. // Матеріали VII Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 13 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 248 с.
 7. Лісецький К.А Змішане навчання як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів.// VIII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” НТУУ “КПІ”; (Київ 27.03.2013).
 8. Лісецький К.А. До питання про змішану систему навчання. // II науково – практична конференція «Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій навчальній школі»
 9. Лісецький К.А. Використання моделі змішаного навчання у ВНЗ. // Матеріли до III Міжнародної  науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології ” 11 грудня 2013 р НТУУ «КПІ»
 10. Лісецький К.А. Впровадження моделі змішаного навчання в немовному ВНЗ // Матеріали до IX Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов” 13-14 березня  2014 р. НТУУ «КПІ»
 11. Лісецький К.А. Принципи системи змішаного навчання. // V Міжнародної науково-методичної конференції “Формула компетентності перекладача” 26 березня 2014 р. НТУУ «КПІ»
 12. Лісецький К. А. Система змішаного навчання: структура та переваги// Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі»] (Київ, 29 квітня 2015 р.) – К.: НТУУ «КПІ».
 13. Лісецький К. А. Складові та моделі змішаного навчання // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [“Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”] (Київ, 28 жовтня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 14. Лісецький К. А. Використання змішаного навчання у викладанні іноземної мови // Матеріли IV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна освіта: методологія, теорія, практика”, 22 квітня 2016 р – – К.: НТУУ «КПІ», 2016
 15. Лісецький К. А. Навчання аудіюванню з використанням технології змішаного навчання// Матеріли ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов ”, 26 березня 2016 р. – – К.: НТУУ «КПІ», 2016
 16. Лісецький К. А. Перспективи використання системи змішаного навчання// Матеріли ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Новітні освітні технології міжнародний досвід”, 21 січня 2016 р. – – К.: НТУУ «КПІ», 2016
 17. Лісецький К. А. Принципи змішаного навчання // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”ю 30 жовтня 2015 р.. – K.: НТУУ «КПІ», 2015
 18. Лісецький К.А. Навчання читання текстів професійної направленості з використанням технології змішаного навчання // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріли XII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 28 лютого 2017. – С.97-100
 19. Лісецький К.А. Особливості запровадження системи змішаного навчання у ВНЗ // Smart-освіта в контексті євроінтеграції України: технології та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 22 березня 1017. – С. 10-13
 20. Лісецький К.А. Створення інформаційно-навчального середовища у ВНЗ // Інноваційні підходи у викладанні дисциплін: європейські студії: Матеріли Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 10 січня 2017 – С.11-12
 21. Лісецький К.А. Використання метода відновлення тексту у змішаному навчанні // Нові концепції у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 30-31 жовтня 2017 р.
 22. Лісецький К.А. Використання мережі Інтернет для вдосконалення навичок читання // Сучасні освітні технології навчання: Україна – Європейський Союз: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20 березня 2018 р. – К.: ГО «Смарт-освіта». 2018. – 123 с..46-49
 23. Лісецький К.А. Стратегія вдосконалення навичок читання в змішаному середовищі // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – К., 2018. – 197 с.
 24. Лісецький К.А. Applications of the informational and studying environment in a university / К.А. Лісецький // the International scientific conference “Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education” – Kyiv. 2019.
 25. Лісецький К.А. The informational and studying environment deployment in a university / К.А. Лісецький // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика» – Київ.: Національна академія Служби безпеки України,  01 березня 2019 року. – с.177-180

Методичні розробки

 1. Лісецький К.А., Іванченко Л.М. Довідник з граматики для студентів 1 курсу ТЕФ І ч. – 2007. Сертифікат про визнання інформаційного ресурсу.
 2. Іванченко Л.М., Лісецький К.А. Електронний навчальний посібник «Англійська мова професійного спрямування: Посібник для самостійної роботи студентів 4 курсу ТЕФ заочної форми навчання». – 2009 р; Свідоцтво про надання гриф електронному засобу навчального призначення.

Контакти
http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/lka7
Тел.- +38 050 687 99 56
Адреса – м. Київ, пр.-т Перемоги 37, корп..7 пов.3. ауд. 306
lis.kostiantyn@gmail.com