uk

Михайленко Алла Володимирівна

Михайленко Алла Володимирівна

Михайленко Алла Володимирівна, викладач кафедри АМТС№ 1

У 2005 р. з відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.
Алла Володимирівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), є координатором робочої групи «Конкурс».
Алла Володимирівна викладає на факультеті електронікидисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робіт.
Алла Володимирівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких “Комп’ютерна грамотність викладача” «Використання системи “електронний кампус” НТУУ “КПІ” у методичній та науковій діяльності». Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна конференція «Перспективи розвитку наукових досліджень у 21 столітті».
Сфера наукових інтересів: навчання студентів професійного мовлення з використанням інформаційних технологій, неологія, тощо.

Список публікацій

Статті

 1. Лисюк А.В., Проценко Т.ВНавчання читання і письма іноземної мови та їх психофізіологічні механізми// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Психологічні науки. Серія 12. Випуск 18 (42) 2007р.
 2. А.В.Михайленко. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов. // Вісник НТУУ “Київський Політехнічний Інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. №1(22)/2008. Київ “Політехніка”.
 3. Михайленко А.В., Проценко Т.В. Speaking and Listening Comprehension Teaching of ESP Students.// Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. Збірник статей. “Perspectywiczne Opracowania Nauki I Techniki – 2008”. Volum 7. Педагогічні науки.

Тези доповідей

 1. Михайленко А. В. Прикладна лінгвістика на сучасному етапі розвитку науки. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425
 2. Михайленко А.В. “Using Films in Advanced Listening Courses”. // Modern approaches and innovations in teaching foreign languages: International theoretical and practical conference. – NTUU “KPI”, department of linguistics, 2009. –300 p.
 3. Михайленко А.ВВплив Болонського процесу на якість навчання студентів.// Матеріали до VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Vznik Moderni Vedecke (Становление современной науки) – 2012 ” Praha “Education and Science” s.r.o 2012, 104 ст
 4. Михайленко А.ВВнедрение видеолекций в процесс обучения студентов. // Матеріали до VIII Міжнародної науково-практичної конференції  “Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2012”, Przemysl “Nauka I studia”, 2012, 96 ст.
 5. Михайленко А.ВНавчання письма іноземної мови як один із методів викладання. // Матеріали до IX Міжнародної науково-практичної конференції “Moderni vymozenosti vedy – 2013”.-  Praha: Education and Science, 2013. – 69 c.
 6. Михайленко А.ВЧитання як вид мовленнєвої діяльності. // Сборник научных докладов “Teoretyczne I practyczne innowacije naukowe”(Теоретические и практические научные инновации), Krakow, 2013, 184 ст.
 7. Михайленко А.В. Науково-технічні терміни та труднощі їх перекладу з англійської мови на українську. // Сборник научных докладов. “Наука – от теории к практике”. Часть 5/1. Сопот 2013.
 8. Михайленко А.В. Ділова гра як один із методів комунікативної діяльності. // Матеріали ІХ науково-практичної конференції “Zpravy Vedecke Ideje – 2013”. Dil. 14. Filologicke vedy. Praha “Education and Science”. 2013
 9. Михайленко А.В.  Особливості перекладу словосполучень англійської мови та їх валентність.// Матеріали IX Науково-практичної конференції. “Naukowa Mysl Informacyjnej Powieki – 2014”. Volume 19. Filologiczne nauki. Przemysl 2014

Методичні розробки

 1. Доронкіна Н.Є. Михайленко А.В. Електронний навчальний посібник. Англійська мова професійного спрямування: Методичні вказівки для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності для студентів V курсу спеціальностей “Акустичні засоби та системи”, “Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати” факультету електроніки. К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 55с

Контакти

Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.

e-mail: a.mykhailenko@kpi.ua