uk

Парахневич Анастасія Олександрівна

Парахневич Анастасія Олександрівна, викладач кафедри АМТС №1
Парахневич Анастасія Олександрівна, викладач кафедри АМТС№1

У 2015 році закінчила Факультет Лінгвістики Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.
Анастасія Олександрівна працює викладачем англійської мови на факультеті електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ» з вересня 2015 року, викладає дисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів».
Викладач активно займається підготовкою студентів до написання наукових статей за фахом англійською мовою, до виступів на міжнародних конференціях і до участі в міжнародних олімпіадах. 

Анастасія Олександрівна постійно відвідує професійні тренінги, курси підвищення кваліфікації та семінари і, крім того, бере активну участь у науково-методичних та науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Список публікацій

Статті

  1. Ковальська Н.В, Парахневич А.О.Метафорична  експансія та її сфери-джерела у політичній комунікації // Науковий Вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство», 2016, №5(330) – Луцьк, 2016. – С. 235 – 241

Тези доповідей

  1. Парахневич А. О. Відтворення метафоричних одиниць у англомовному політичному дискурсі українською мовою // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные достижения европейской науки – 2017». София, 15-22 июня 2017 г. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017
  2. Парахневич А. О. Диференційований підхід до навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 28 лютого 2017 р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017
  3. Парахневич А. О. Проблеми перекладу сучасного англомовного офіційно-ділового дискурсу // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2017», Прага, 22-30 июня 2017 г. – Прага: Publishing House «Education and Science», 2017
  4. Парахневич А.О. Мовна гра як шлях розвитку комунікативної компетенції          студентів немовних спеціальностей // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна освіта: методологія, теорія, практика”. Київ, 21 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С.74-76
  5. Парахневич А.О. Поєднання сучасних методів викладання з інноваційними      технологіями у процесі навчанняіноземної мови студентів немовних спеціальностей // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015

Контакти

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/pao99
Тел.: 044 406 81 99
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: anastasiia.parakhnevych@gmail.com