uk

Самофалова Олена Вікторівна

Самофалова Олена Вікторівна
Самофалова Олена Вікторівна, викладач кафедри АМТС №1

У 2010 році закінчила інститут іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та російської мов.
Олена Вікторівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1).
Олена Вікторівна викладає на факультеті електроніки дисципліни “Англійська мова”, “Англійська мова професійного спрямування”, “Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів.
Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робіт.
Олена Вікторівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації.
Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення.

Список публікацій

Статті

  1. Самофалова О.В., Машкіна О.М. Викладання іноземної мови для студентів технічних спеціальностей з використанням принципів нейродидактики: постановка проблеми // Збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» серія Філологічні науки вип. 3, 2017 р. с. 180-187

Тези доповідей:

  1. Самофалова О.В.Usage of neurodidactics principles as modern approaches in english-speaking communicative competence formation among students of technical professions // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури» Л.:-«Логос», 2017.р. с.65-67