uk

Чоповська Леся Володимирівна

Чоповська Леся Володимирівна, викладач кафедри АМТС №1
Чоповська Леся Володимирівна, викладач кафедри АМТС №1

У 2015 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача англійської та німецької мов.
З 2015 року Леся Володимирівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), входить до складу робочої групи «ContinuousProfessionalDevelopment (CPD)». Працює викладачем англійської мови на теплоенергетичному факультеті НТУУ «КПІ», викладає дисципліни «Англійська мова» та «Англійська мова професійного спрямування». Леся Володимирівна відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, проводить підготовку студентів до участі у студентських науково-практичних семінарах та конференціях. Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Список публікацій

Тези доповідей

  1. Подзігун Л. В. Комунікативно-когнітивний підхід у викладанні іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: IV міжнар. наук.-практ. конф. 21 квітня 2016 р. – К.: НТУУ«КПІ». – С. 82-84
  2. Чоповська Л.В. Інтеграція технології «перевернутий клас» у викладанні іноземних мов в українських вищих навчальних закладах. // Материали за XIII международна научна практична конференция «Найновите научни постижения – 2017», Volume 5: Физическата култура и спорта. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» – С. 75-78
  3. Чоповська Л.В. Відтворення засобів експресивності англомовного публіцистичного дискурсу українською мовою. // Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko-praktická konference, «Dny vĕdy – 2017»,Volume 5 : Filologie . Praha. Publishing House «Education and Science» – s. 44-46
  4. Чоповська Л.В. Особистісно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови для студентів технічних спеціальностей. // Материали за XIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука – 2017», Volume 7: Педагогически науки. Психология и социология. София. «Бял ГРАД–БГ» – С. 59-61

Контакти

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, 7 корпус, 3 поверх, ауд. 306.
e-mail: l.podzigun@yandex.ua