uk

Шиліна Лідія Іванівна

Шиліна Лідія Іванівна, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування № 1.

У 1971 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, англійський факультет. На кафедрі відповідає за секцію «мовний портфель інженера», основним завданням якої є розробка мовного портфеля  студента для успішного вивчення  мови. Лідія Іванівна є автором багатьох наукових публікацій, серед яких «Reading in language learning» та «Возрастающая роль личности преподавателя в гармонизации ученого процесса в современном ВУЗе » («Вісник НТУУ КПІ»). Шиліна Лідія Іванівна бере активну участь у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах, остання з яких  міжнародна науково – практична конференція в КДПІІМ (тема доповіді  «Використання рольових професійно – орієнтованих ігор для формування комунікативної компетентності студента».) Лідія Іванівна є автором навчальної  програми для студентів 4-го курсу денного відділу з курсу «Практика мови».

Публікації

  1. Кот Т.О., Шиліна Л.І. Соціальні аспекти створення професійних письмових текстів в сучасному світі // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції в НТУУ КПІ 20 квітня 2017 ( 113-116с.), 2017
  2. Кот Т.О., Шиліна Л.І. Особливості текстів в галузі права: соціальні аспекти // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції в НТУУ КПІ 20 квітня.- К., 2017
  3. Кот Т.О., Шиліна Л.І. Передумови розвитку усного мовлення для спеціальних цілей // Матеріали ХІІ міжнародної науково–практичної конференції: «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ, 28 лютого 2017 р.- К., 2017. -190 с.
  4. Шиліна Л.І. Developing student’s sociocultural communicative competence in the language classroom.
  5. Шиліна Л.І. In-class practice leads to real-world communication. // Національна академія наук України, Інститут українсько-польської співпраці: Значення Євро-2012 у розвитку туризму, рекреації, спорту в Україні та Польщі.
  6. Козьміна Н.А., Шиліна Л.І. Мнемотехніка для вивчення іншомовних термінів на практичних заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ. // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».

Тел.: 241-68-99, адреса: м. Київ, вул. Борщагівська, 115,  22 корпус.

e-mail: shillidia@ukr.net