uk

Щипачова Дар’я Сергіївна

Щипачова Дар’я Сергіївна
Щипачова Дар’я Сергіївна, викладач кафедри АМТС №1

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет, Факультет перекладачів,  здобула кваліфікацію філолога, перекладача англійської та німецької мов. Викладач працює в НТУУ «КПІ» з 2010 року.  Дар’я Сергіївна є координатором робочої групи « Міжнародні зв’язки, on-lineконференції та олімпіади”. Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.Дар’я Сергіївнапостійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації,  бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Сфера наукових інтересів: фонетика, стилістика та лексикологія англійської мови; переклад художньої та науково-технічної літератури; інформаційні технології у навчанні студентів технічних спеціальностей професійного мовлення.

Список публікацій

Статті

  1. Щипачова Д.С. Linguistic Aspects of Lying //Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. Н. праць. – Київ, 2015. – №5. –  С. 146-151
  2. Щипачова Д.С. Differentiated approach in foreign language training of students of non-linguistic specialties// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” №20/ 2016. – Одеса, 2016
  3. Щипачова Д.С. Neologism as a linguistic phenomenon in mass media // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Випуск 1. – Херсон, 2017 р. 81 – 84 с.

Тези доповідей

  1. Щипачова Д.С. Неологізми англійської мови у ЗМІ // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: міжнар. наук.-прак. конф. 10-11 березня 2017 р. – Львів: «Логос». – С. 166-168
  2. Щипачова Д.С. Conversion as a way of forming words in English // Актуальні питання розвитку філологічних наук у XXI столітті : міжнар. наук.-прак. конф. 24-25 березня 2017 р. – Одеса: «Центр філол. досліджень». – С.56-58
  3. Щипачова Д.С. Сучасні технології навчання мови як іноземної //  Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян: матеріали Х Міжнародної наук.-практ. конф. 20-21 квітня 2017 р. – Київ: Центр міжнародної освіти. – С. 17-19

Методичні розробки

  1.  Іванченко Л.М., Боєва Ю.В., Щипачова Д.С. Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу теплоенергетичного факультету до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 97 с. http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/3711
  2. Іванченко Л.М., Боєва Ю.В., Щипачова Д.С. Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів IV курсу теплоенергетичного факультету до виконання комплексних контрольних робіт (електронне видання). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 90 с. http://www.ela.kpi.ua/handle/123456789/3711
  3. І.А. Свірепчук, Д.С. Щипачова. Англо-український термінологічний словник-мінімум для студентів спеціальностей: «Інформаційні технології проектування», «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Інженерія програмного забезпечення» – 2012

Контакти:

http://intellect.kamts1.kpi.ua/profile/hds13
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 37, корп.7, пов.3, ауд.306
Тел. кафедри: 0442416899
E-mail:  dariashchipachova@gmail.com