uken

СИДОРЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

СИДОРЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Викладач

Професійна діяльність

У 2005 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов. Також, у 2005 році закінчила Міжнародний університет фінансів та здобула кваліфікацію менеджера організації.
Ірина Анатоліївна  працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1) і входить до складу робочої групи «Самостійна робота студентів. Проектна методика та інші види самостійних завдань» та робочої групи з підрахунку рейтингу викладачів кафедри. Ірина Анатоліївна викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування» та «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)для спеціалістів» для студентів з першого по шостий курси заочної форми навчання
. Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робіт англійською мовою. Ірина Анатоліївна постійно відвідуєпрофесійні тренінги, наукові та методичні семінари, курси підвищення кваліфікації. У 2012 та 2016 роках пройшла стажування в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.
Сидоренко І.А. бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (м. Київ). Викладач опублікував значну кількість тез та наукових статей, є автором 2 методичних вказівок.
Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в олімпіадах.

Професійний розвиток

  • 2011 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)
  • 2012 Стажування в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова
  • 2016 Стажування в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов, онлайн навчання, стилістика

Основні публікації