uken

МІХНЕНКО ГАЛИНА ЕДУАРДІВНА

mikhnenko.galyna@lll.kpi.ua
+38 044 204 81 99

МІХНЕНКО ГАЛИНА ЕДУАРДІВНА

Доцент
Координатор іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Професійна діяльність

Закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, має диплом магістра з кваліфікацією викладача англійської мови та літератури. У 2016 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2007 року Галина Міхненко працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ). З 2016 року відповідає за іншомовну підготовку здобувачів ступеня “доктор філософії” нефілологічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Міхненко Г.Е. викладає дисципліни «Практичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування», «Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації», «Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації», а також дисципліну «Іноземна мова для наукової діяльності» для здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Є співавтором силабусів останньої, а також постійним рецензентом навчально-методичних видань та членом редакційного штату журналу “Advanced Education” (WoS).

Будучи дійсним членом міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL Ukraine, Міхненко Г.Е. регулярно відвідує професійні тренінги, вебінари, а також розробляє навчально-методичні матеріали з англійської мови для студентів технічних факультетів. Серед останніх навчально-методичних праць – Навчальний посібник «English for Electrical Engineers» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Професійний розвиток

  • 1998 – Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова
  • 2004 – Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка
  • 2007 – Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова (магістратура)
  • 2015 – Національний авіаційний університет (аспірантура)
  • 2017 – Стажування в Словаччині
  • 2018 – Отримання вченого звання доцента кафедри англійської мови технічного спрямування
  • 2009, 2014, 2019 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (Навчально- методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)
  • 2022 – онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (Академія цифрового розвитку, м.Київ)

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов (EFL, ESP, EAP), онлайн навчання, вища освіта та освіта дорослих

Основні публікації