uken

СЕМИДА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

semyda.oksana@lll.kpi.ua
+38 044 204 81 99

СЕМИДА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент

Професійна діяльність

У 2003 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю “Філологія” (англійська та французька мови).

У 2009 році успішно захистила дисертацію та отримала ступінь кандидата філологічних наук, а згодом — звання доцента. Оксана Володимирівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1) та викладає англійську мову для студентів всіх курсів та спеціальностей ІЕЕ, а також для майбутніх докторів філософії.

Доцентка є редактором та рецензентом статей наукового часопису Advanced Education, що індексується у наукометричних базах WoS. Надає допомогу студентам у написанні наукових статей та тез англійською мовою, готує студентів до участі у конференціях та олімпіадах,а також до захисту бакалаврських та дипломних робіт англійською мовою. Викладачка постійно підвищує свій професійний рівень та кваліфікацію, відвідує наукові та методичні конференції, професійні тренінги, вебінари, наукові та методичні семінари, курси підвищення кваліфікації.

Є автором 30 наукових статей та 4 навчально-методичних посібників.

Професійний розвиток

  • 2018 - Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, програма “Основи інноваційного підприємництва”
  • 2021 - Міжнародне наукове стажування за кордоном в VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Болгарія - Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend
  • 2022 — America House “Education in Emergencies”

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов, онлайн навчання, лінгвістика тексту, когнітивна лінгвістика

Основні публікації