uken

СВІРЕПЧУК ІРИНА АЛІМІВНА

svirmarina@ukr.net
+38 044 204 81 99

СВІРЕПЧУК ІРИНА АЛІМІВНА

Старший викладач

Професійна діяльність

У 1989 році закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка і отримала кваліфікацію філолога, викладача англійської мови.

Працює в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», факультет лінгвістики, кафедра англійської мови технічного спрямування №1. Викладає для студентів всіх курсів.

Ірина Алімівна є членом групи «Студентські олімпіади та конференції», а також виконує обов’язки профорга кафедри. До 2005 року Ірина Алімівна працювала на зварювальному факультеті. Була відповідальною за викладання англійської мови на зварювальному факультеті.

З 2005 року Ірина Алімівна працює на теплоенергетичному факультеті.

Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.

Ірина Алімівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, бере активну участь в науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Має велику кількість публікацій, в тому числі наукових статей, що входять в наукометричні бази Web of Science та Index Copernicus, а також статті, опубліковані у фахових виданнях.

Професійний розвиток

  • 2006 – стажування, Київський національний університет технологій та дизайну
  • 2009 – підвищення кваліфікації, Український інститут інформаційних технологій в освіті. Курс «Текстові документи, електронні таблиці, презентації у роботі викладача»
  • 2014 –підвищення кваліфікації, Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ». Курс «Банк тестів «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено)
  • 2019 -- підвищення кваліфікації, Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ». Курс « Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності.

Коло наукових інтересів

Навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, тестування знань студентів, інтерактивні методи навчання.

Основні публікації