uken

МАСЛОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА

МАСЛОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА

Старший викладач
Координатор із науково-методичного забезпечення освітнього процесу
Координатор іншомовної підготовки здобувачів ФЕА

Професійна діяльність

З відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

Працює старшим викладачем кафедри англійської мови технічного спрямування №1 на факультеті лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського і є координатором іншомовної підготовки здобувачів факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА).

Викладає англійську мову студентам інженерних спеціальностей згідно навчальних програм бакалаврського та магістерського рівня, а також займається підготовкою студентів до складання ЄВІ, до участі у всеукраїнських олімпіадах з англійської мови, до виступів на міжнародних конференціях, захисту бакалаврських та дипломних робіт і написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою.

Є розробником силабусів навчальних дисциплін «Практичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування» і «Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації» для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», а також низки навчально-методичних видань, серед яких – англомовний посібник “Electrical power networks and systems. Operation modes of open networks” з дисципліни «Електричні мережі та системи».

Входить до складу робочої групу кафедри АМТС№1 «Мультимедійні засоби навчання і бібліотека електронних ресурсів». З 2016 року працює в складі оцінювальної ради університету з тестування здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського на рівень володіння англійською мовою В2 для участі у міжнародних програмах академічної мобільності. З 2020 року є відповідальною за науково-методичне забезпечення освітнього процесу кафедри АМТС№1 та працює у складі Методичної ради факультету лінгвістки.

Отримала міжнародні кваліфікації у галузі викладання англійської мови як іноземної, а саме

 • CELTA
 • First Certificate for Teachers of Business English (FTBE)
 • International House Certificate in Online Tutoring

Є дійсним членом таких міжнародних асоціацій викладачів англійської мови як IATEFL-Ukraine, TESOL-Ukraine, UALTA і Української асоціації дослідників освіти (UERA).

Регулярно відвідує професійні тренінги, методичні семінари, вебінари, курси підвищення кваліфікації, серед них – «Використання розширених сервісів Google для навчальних цілей» (Український інститут інформаційних технологій в освіті), “Professional Development for Teacher Trainer” (Arizona State University, за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні), дистанційний курс “Contemporary English and British Culture ” (Bell Cambridge), підвищення кваліфікації за програмою “Academic English for Global Audience” у Центрі післядипломної освіти та екстернату (Київський національний лінгвістичний університет), закордонне стажування “Publishing and project activity in the European Union countries” (Prague Institute for Qualification Enhancement) та ін.

Професійний розвиток

 • 20-24 червень 2022 р. – Літня школа з корпусної лінгвістки Lancaster Summer Schools in Corpus Linguistics 2022 (Lancaster University, UK).
 • квітень-червень 2022 р. – участь у грантовій програми Erasmus+ "Sustainable language education and media: bridging the gap between EU-Ukraine” (SLEMBG), Erasmus+ Jean Monnet Module
 • січень-лютий 2022 р. – міжнародний дистанційний курс “Designing Materials for Business English” (IATEFL BESIG)
 • жовтень 2021 р. – дистанційний курс “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти” (ТОВ “Академія Цифрового Розвитку”)
 • вересень 2021 р. – міжнародний інтенсивний курс для викладачів ВНЗ “Technology for Learning Outcomes” (MOCAT Project, Polish National Agency for Academic Exchange)
 • лютий-травень 2021 р. – підвищення кваліфікації за програмою “Якість контролю і оцінювання для ефективного вивчення іноземних мов в умовах сьогодення” (UALTA, Київський Національний Унверситет імені Тарас Шевченка, Інститут Філології)
 • лютий-березень 2021 р. – Міжнародний сертифікат з викладання іноземної мови дистанційно “IH Certificate in Online Tutoring” (International House World Organisation)
 • лютий-березень 2021 р. – дистанційний курс “Contemporary English and British Culture” (English Language Teachers’ Association, British Council, Bell Teacher Academy)
 • листопад-грудень 2020 р. – тренінговий курс з викладання англійської мови для спеціальних цілей “English for Specific Purposes Virtual Workshops series” (US Embassy, Відділ преси, освіти та культури Посольства США)
 • вересень 2020 р. – підвищення кваліфікації «Використання безкоштовних он-лайн ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» (Сумський державний університет
 • 2020 р. – Міжнародна кваліфікація з викладання англійської мови як іноземної «Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA)», Cambridge Assessment English centre
 • Жовтень 2019 р. – інтенсивний тренінговий курс “Fundamentals of reading test development: good practices and useful tips” (Інститут філології, Київський Національний університет України, Lancaster University, UALTA)
 • 2019 р. – Міжнародний сертифікат з викладання ділової англійської LCCI First Certificate in Teaching Business English (FTBE)
 • 8-10 березня 2019 р. – TESOL-UKRAINE Teacher Development Spring Institute “Critical Thinking for Media Literacy” (Відділ преси, освіти та культури Посольства США, TESOL-Ukraine)
 • січень-лютий 2019 р. – підвищення кваліфікації «Використання розширених сервісів Google для навчальних цілей» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти»)
 • 10-12 жовтня 2018 р. – триденний тренінг “Building assessment skills of Ukrainian ESP teachers” (Європейська асоціація мовного тестування та оцінювання, Сумський державний університет, UALTA)
 • серпень 2018 р. – підвищення кваліфікації “Professional Development for Teacher Trainer” (Arizona State University, за сприяння Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні)
 • червень-липень 2018 р. – підвищення кваліфікації «Вивчення принципів організації наукової діяльності та реалізації освітній ініціатив у вищих навчальних закладах освіти України» (Запорізький національний університет)
 • 25-27 квітня 2018 р. – інтенсивний тренінговий курс “Assessment for more effective language learning” (Київський Національний університет України, Erasmus+, University of Bedfordshire, UALTA)
 • 9-11 лютого 2018 р. – триденний тренінг, присвячений розвитку навичок академічного письма і дотримання академічної доброчесності “Writing with Academic Integrity: Keys to Success”, (Відділ преси, освіти та культури Посольства США, University of Arizona, American Councils, SAIUP)
 • грудень 2017 р. – інтенсивний курс для викладачів англійської мови “Teacher Refresher Course” (Kensigton Academy of English, British Council)
 • вересень 2017 р. – підвищення кваліфікації за програмою “Academic English for Global Audience” (Київський національний лінгвістичний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
 • 2016 р. – закордонне стажування “Publishing and project activity in the European Union countries” (Prague Institute for Qualification Enhancement)

Коло наукових інтересів

англійська мова для спеціальних цілей, ділова англійська мова, сучасні освітні технології, прагматика, стилістика та лексикологія англійської мови, лінгвістика тексту, жанрознавство, термінознавство, академічний дискурс, корпусна лінгвістика

Основні публікації