uken

РОБОЧІ ГРУПИ КАФЕДРИ АМТС №1

Для успішного виконання вимог Європейських рекомендацій, щодо викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах, було створено робочі групи. Всі викладачі працюють у методичних групах. Кожна група дає рекомендації по своїй темі на протязі року та звітує про свою роботу в кінці року.

РОБОЧІ ГРУПИ КАФЕДРИ АМТС №1 НА 2023 – 2024 Н.Р.

1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ, СТУДЕНТСЬКІ ON-LINE КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ОЛІМПІАДИ. 

2. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

3. СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИМИ ЦЕНТРАМИ (BRITISH COUNCIL, AMERICA HOUSE)

4. TESTING AND ASSESSMENT

5.CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

6. ГРУПА МЕДІА ПІДТРИМКИ КАФЕДРИ

7. АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ.  ГУРТОК «ІНОЗЕМНА МОВА У НАВЧАННІ Й ВИКЛАДАННІ»

8. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

9. COURSE MODULE DESIGN

10. ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ, ЄВІ, СЕРТИФІКАЦІЯ НПП, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ ЩОДО ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12. ЕЛЕКТРОННИЙ КАМПУС

13. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

15. НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

16. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

17. РЕЙТИНГОВА КОМІСІЯ

18. КОНКУРС

19. НОМЕНКЛАТУРА

20. ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

21. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

22. ПЕРЕКЛАД ДОДАТКІВ ДО ДИПЛОМІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА

23. ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ

24. РЕКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ