uken

Пам’ятка автору навчальних видань

Відповідно до розпорядження 5-108 від 19.11.2012р.
«Про введення в дію «Порядку надання грифів
виданням навчального призначення в НТУУ «КПІ»

ПАМ’ЯТКА АВТОРУ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ
(для кафедр АМТС № 1, АМТС № 2, АМГС № 3)

Порядок надання грифу факультету лінгвістики методичним вказівкам (рекомендаціям), термінологічним словникам тощо:

 1. обговорення доцільності видання на засіданні кафедри, виступ внутрішнього рецензента;
 2. голова Експертної ради з навчальних видань, створеної при Навчально-методичній комісії ФЛ, призначає зовнішнього рецензента для ретельного розгляду рукопису і надання об’єктивної рецензії та експерта, який готує експертний висновок відповідно до «рекомендацій експерту навчальних видань»;
 3. рекомендації Експертної ради з навчальних видань ФЛ розглядаються на засіданні Вченої ради факультету, рішенням якої рукопису надається гриф «Рекомендовано вченою радою факультету лінгвістики НТУУ «КПІ».

Порядок надання грифу НТУУ «КПІ» навчальним посібникам, підручникам  тощо:

 1. обговорення доцільності видання на засіданні кафедри, виступ внутрішнього рецензента;
 2. голова Експертної ради з навчальних видань, створеної при Навчально-методичній комісії ФЛ, призначає зовнішнього рецензента для ретельного розгляду рукопису і надання об’єктивної рецензії;
 3. після отримання зовнішньої рецензії пакет документів і рукопис подається  до Методичної ради ФЛ для отримання рекомендації до видання;
 4. витяг із протоколу засідання Методичної ради ФЛ разом із повним пакетом документів і рукописом подається до ЕРНВ НТУУ «КПІ» (корп.1, кімн. 240), рекомендації якої затверджується Методичною радою НТУУ «КПІ», а рукопису присвоюється гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ».

ВИМОГИ

Методичні вказівки до практичної роботи

 1. Відповідність матеріалів навчальній  та робочій програмам.
 2. Обгрунтування згідно вимог  «Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення».
 3. На 1-го автора  24 – 30 ст. (не менше 1 друк.аркуша)
 4. Обсяг текстів для І-ІІ к = 1.500 – 2.000 знаків; ІІІ-Vк  = 3.000 – 4.000 знаків.
 5. Обов’язкові 2-3 перед текстові вправи.
 6. Кількість текстів на I семестр – до 10 текстів (І-ІІ к), – до 12 текстів (ІІІ-Vк).
 7. Післятекстові вправи – не менше 7 ( лексичні, граматичні, письмові, творчі завдання ).
 8. Граматичні вправи мають бути побудовані на лексиці тексту.
 9. Теоретичний матеріал подається в кінці методичних рекомендацій, як додаток.

Методичнівказівки з СРС

 1. Обсяг текстів може бути більшим,  кількість вправ – не  менше 5.
 2. На 1 рік = 10 розділів (5 – в семестрі).
 3. Тексти за темами практичних занять.

Навчальний посібник

1. Обсяг –  не менше 150 с.

2. Включає завдання з існуючих видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, письмо, говоріння).

3. Вправи на

 • аудіювання – 2-3
 • говоріння – 2-3
 • читання – обсяг текстів І-ІІ к = 1.500 – 2000 зн.; ІІІ-Vк  = 3000-4000 зн.
 • післятекстові вправи –  15-20
 • творчі завдання –  2

4. Граматика представляється в повному обсязі згідно програми. Включає теоретичний та практичний матеріал.

5. Список використаної / рекомендованої літератури.