uken

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У підсумок навчального року та з метою популяризації вивчення іноземної мови серед здобувачів вищої освіти, Факультет лінгвістики організовує І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Англійська мова” для студентів немовних […]

ПУБЛІКАЦІЯ В «НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (МОВОЗНАВСТВО)» № 21

До уваги авторів НАУКОВОГО ВІСНИКА ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (МОВОЗНАВСТВО) № 21! Редакція «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні […]

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПІВДЕННИЙ АРХІВ (ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ)» № 97 ЗА 2024 РІК

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» – це журнал філологічного спрямування, заснований у 1998 році Херсонським державним університетом. У збірнику висвітлюються актуальні питання слов’янської та зарубіжної філології, літературознавства, мовознавства, […]

ПУБЛІКАЦІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ЖУРНАЛІ З ВІДКРИТИМ ДОСТУПОМ «ADVANCED LINGUISTICS“

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас опублікувати статтю у міжнародному журналі з відкритим доступом Advanced […]

ХІІI МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра правничої лінгвістики до Дня науки ХІІI Міжвузівська науково-практична конференція 16 травня 2024 року “ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ФАХІВЦІВ ІЗ […]