uken

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

ПУБЛІКАЦІЯ ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ KELM (KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW, MANAGEMENT) № 6(58), 2023

Рік заснування: 2013 рік. Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін. Періодичність: 8 разів на рік. Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС. […]

ПУБЛІКАЦІЯ У НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» № 5 (359) ЗА 2023 РІК

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки Запрошує до публікації наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, практичних працівників, хто цікавиться науковими досягненнями у галузі педагогічних наук. «ВІСНИК […]

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО» № 5 / 2023

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Редакція наукового журналу «ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО» № 5 / 2023 запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що […]

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» №104 ЗА 2023 РІК

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» – це науково-практичне видання з педагогічних наук, засноване у 2003 році Херсонським державним університетом. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 23957-13797 ПР від 26 квітня 2019 […]