uken

Методична робота

Вся методична робота кафедри англійської мови технічного спрямування №1 спрямовується на виконання навчальних програм та робочих планів. Всі викладачі кафедри працюють над втіленням Європейських рекомендацій, щодо підвищення рівня володіння англійською мовою студентами технічних факультетів.