uken

Напрями роботи

 

Вся методична робота кафедри проводиться за наступними напрямками:

 1. Забезпечення навчального процесу:
  • ” розробка програм: Навчальна програма, Робочі програми кредитних модулів;
  • ” забезпечення практичних занять: поурочні плани, підручники, тексти з розробленими завданнями, граматичнізавдання, тести; пакети лексичних та граматичних вправ. розробка рольових ігор.
  • ” організація самостійної роботи студентів: укладання методичних вказівок або добірка текстів з розробленимизавданнями;
  • ” індивідуальна робота: переклади на замовлення профілюючих кафедр, теми рефератів, рекомендованалітература, Інтернет адреси, термінологічні словники.
 2. Підготовка та видання посібників, практикумів, методичних вказівок та дидактичних матеріалів.
 3. Розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання студентів згідно до Положення про рейтингову систему.
 4. Розробка тестів для початкового, поточного та підсумкового контролю.
 5. Розробка МКР.
 6. Розробка уніфікованих тестових завдань для випускного тестування бакалаврів (для перевірки РВМ).
 7. Складання екзаменаційних білетів.
 8. Складення термінологічних словників.
 9. Розробка тем рефератів та добірка рекомендованої літератури, (періодичні видання, Інтернет адреси, тощо).
 10. Створення бібліотеки на електронних носіях.
 11. Впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес. Розробка відповідного матеріальногозабезпечення.
 12. Впровадження мовного портфелю для інженерів.
 13. Організація та проведення факультетських та загально університетських науково-практичних студентськихконференцій серед студентів 3-4 курсів.
 14. Здійснення виховної роботи зі студентами.
 15. Рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників.
 16. Розробка та впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

Викладачі плідно працюють по даним напрямкам. Кожен викладач на початку року планує свою роботу, а в кінці навчального року звітує про виконану роботу.