uken

Наукова діяльність кафедри

Напрямки наукової роботи кафедри

 • Публікація наукових статей у фахових виданнях.
 • Виступ на наукових конференціях і публікація тез доповідей за межами “КПІ”.
 • Організація та проведення науково-практичних конференцій на всіх рівнях.
 • Надання науково-консультативної допомоги студентам I-VІ курсів немовних факультетів при написанні англомовних професійно-орієнтованих рефератів та участі у англомовних наукових студентських конференціях і в олімпіадах з фахових дисциплін.
 • Робота над дисертаціями. Підготовка до захисту.
 • Організація та проведення наукових семінарів.
 • Організація та проведення наукових семінарів “Асоціації молодих викладачів кафедри”

Види роботи

 • Вступ до аспірантури
 • Захист дисертації
 • Участь у кафедральних конференціях
 • Організація та перевірка самостійної роботи студентів
 • Семінар по практичній підготовці викладачів до роботи у мультимедійному класі міжвузівських конференціях міжнародних конференціях
 • Друкування тез доповідей на конференціях
 • Друкування наукових статей в наукових збірниках, в тому числі фахових
 • Стажування
 • Семінари, курси і т.д., в тому числі у Британській раді, Американському навчальному центрі та інше
 • Підготовка студентів до конференції
 • Надання консультативної підготовки студентам до захисту курсових, бакалаврських, дипломних робіт іноземною мовою
 • Керівництво педагогічною практикою студентів ФЛ
 • Написання рецензій до наукових та методичних посібників, підручників тощо
 • Рецензування статей, участь у редколегіях наукових видань