uken

Про кафедру

Концепція безперервної наскрізної іншомовної освіти, необхідність підвищення конкурентоспроможності українських фахівців різних галузей науки і техніки поставили перед Факультетом лінгвістики завдання забезпечити університет висококваліфікованими кадрами, здатними викладати іноземні мови професійного спрямування.
У 2006 році, у відповідь на нові орієнтири іншомовної підготовки фахівців, було створено кафедру англійської мови технічного спрямування № 1. З моменту заснування кафедри до 2014 року її незмінним завідувачем і натхненником залишалася кандидат педагогічних наук, професор САЄНКО Наталія Семенівна – сильний, вольовий керівник, авторитетний лідер, організатор та освічений фахівець.
У різні роки кафедру очолювали кандидат педагогічних наук, доцент ОЛІЗЬКО Юлія Михайлівна, кандидати філологічних наук ГРИЩЕНКО Яна Сергіївна, СЕМИДА Оксана Володимирівна, АХМАД Інна Михайлівна. З липня 2022 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри є доктор філологічних наук, професор ГУДМАНЯН Артур Грантович. Заступник завідувача кафедри – кандидат філологічних наук, доцент АХМАД Інна Михайлівна.
Нині до складу кафедри входять 32 кваліфікованих науково-педагогічних працівники, з них — 1 професор, 8 доцентів, 7 старших викладачів, 16 викладачів. З часу свого існування штат кафедри поповнили 37 випускників факультету лінгвістики.
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: “Практичний курс іноземної мови”, “Практичний курс англійської мови професійного спрямування”, “Практичний курс англійської мови для ділової комунікації”,  “Практичний курс англійської мови для наукової комунікації” “Англійська мова для наукової діяльності” для більш ніж 4500 здобувачів освіти денної та заочної форми навчання НН ІЕЕ, НН ІАТЕ, ФЕЛ, ФЕА, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  1. висококваліфіковане навчання студентів англійської мови професійного та академічного спрямування;
  2. навчально-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін
  3. дослідження іншомовної підготовки майбутніх фахівців в політехнічному закладі вищої освіти
  4. надання консультативної допомоги здобувачам вищої освіти та підготовки до участі у студентських олімпіадах, конференціях та міжнародних програмах;

Кафедра активно співпрацює із випусковими кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського та зі спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти. Щорічно проводяться наукові конференції, в яких студенти 1-2 курсів беруть участь в конференції присвяченій світовим досягненням в науці зі своїми науковими розвідками; студенти старших курсів бакалаврату та здобувачі магістратури виступають з доповідями англійською мовою про власні наукові дослідження та беруть участь у міжнародних проєктах.
Високий рівень англомовної комунікативної компетентності у навчанні англійської мови забезпечується використанням комунікативної методики і застосуванням авторських курсів на платформі Sikorsky. По завершенню першого рівня освіти, здобувачі досягають рівня володіння мовою В2 та С1 для другого рівня освіти.
У межах ініціативної теми факультету лінгвістики “Стратегії забезпечення якості фахової та іншомовної підготовки майбутніх фахівців в політехнічному закладі вищої освіти” (реєстраційний номер  0120U104866) та трьох наукових груп “Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у навчанні англійської мови та викладанні фахових дисциплін англійською мовою, “Англомовна професійна комунікація майбутніх фахівців інженерних спеціальностей в умовах глобалізації”, “Дослідження паралельних корпусів у інженерних галузях” фахівці кафедри здійснюють ґрунтовні наукові дослідження, публікуються у провідних вітчизняних й світових виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних та захищають дисертації.
Колектив кафедри активно досліджує актуальні методичні питання з навчання англійської мови професійного та академічного спрямування. Науково-педагогічні працівники стажуються в провідних вишах України та світу, мають професійну сертифікацію CELTA, підвищують кваліфікацію у Британській раді в Україні та ряді професійних організацій з мовної освіти (IATEFL, TESOL, UATLA, UERA, УАКЛіП тощо).
Найважливіші проєкти за 16 років пов’язані з багаторічним партнерством з Британською радою в Україні, зокрема в рамках проєкту «Англійська мова для університетів». За результатами проєкту було розроблено «Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти в Україні» Міністерством освіти і науки України спільно з Британською Радою в Україні, до розробки яких долучились фахівці кафедри.
Кафедра активно рухається вперед, постійно вдосконалюючи якість викладання мови та підвищуючи професійний рівень занять. Цьому сприяють створені на кафедрі робочі групи та наукові секції, учасники яких постійно допомагають молодим викладачам в організації освітнього процесу, проводять семінари з новітніх методик та технологій навчання англійської мови, а також проводять конференції з обміну досвідом, зокрема, кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Корпус та дискурс”.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують всебічну підтримку здобувачів на міжнародній арені та сприяють підготовці конкурентоспроможних фахівців та діячів науки.