uk

Аудіоматеріали


Англійська мова для професійного спілкування. Навчальний посібник. [Текст]: навч. Посіб. / Н. С. Саєнко, О. Е. Собецька. – К.: НТУУ «КПІ», 2011 – 200с. – Бібліогр.: с. 200

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Англійська мова для науковців. Навчальний посібник. [Текст]: навч. Посіб. / Н. С. Саєнко, О. Е. Собецька. – К.: НТУУ «КПІ», 2012 – 200с. – Бібліогр.: с. 200.

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5