uk

Навчальні методичні матеріали

1 курс

 1. М.Є.. Бахчицарайцева, В.А. Камарина, А .Ф Антипова. Посібник з англійської мови для енергетичних вузів. – М.: В.школа, 1983
 2. Методичні вказівки з розвитку усного мовлення для студентів 1 курсів/ Уклад.: Т.В.Варянко, Н.І.Карпенко, В.П.Огієнко. – К.: КПІ, 1998
 3. Головкова М.Н. Практичний курс англійської мови для студентів-хіміків, 1986
 4. Методичні вказівки та завдання з англійської мови для студентів 1 курсу хіміко-технологічного факультету/Уклад.: Т.О.Колодіна, І.А.Гришан, О.В.Маркова. – К.: КПІ, 1993
 5. Ятель. Англійська мова для студентів технічних вузів. К.: В. школа, 1993
 6. English reader. Mathematics. / Уклад.: А.Г.Авраменко, Ю.В.Гончарова.- К,: КПІ, 1998
 7. English reader. Physics . / Уклад.: А.Г.Авраменко, Ю.В.Гончарова.- К,: КПІ, 1998
 8. М.Я.Чистик Английский язык для политехнических вузов, 1988
 9. Кулиш Л.Ю. Ускоренный курс англ. языка.- К., 2001
 10. Е.П.Тарасова, Т.Г.Шелягова English for Radioengineering students
 11. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови / Укл. Л.А.Бріскіна та ін. – К.: КПІ,1994
 12. Методичні вказівки до вивчення курсу англійської мови / Укл. С.Ф.Павлова, Є.І.Степанківська .- К.: КПІ, 1993
 13. Методичні вказівки до читання та перекладу оригінальної, науково-технічної літератури англійською мовою
 14. Бонацкий Бизнес курс английского языка
 15. Business class
 16. Market Leader Management
 17. Walker T. Computer Science
 18. Андрианова Учебник английского языка. – М,1988
 19. Шевельова. Elementary economics
 20. Лукьянова. Настольная книга бізнесмена
 21. Шпак. Англійська мова
 22. Кутькова Системы автоматизированного проектирования
 23. Методичні вказівки до вивчення курсу “Англійська мова” для 1-го курсу. / Укл. А.М.Симонова – Ч.1, Ч.2.- К.: КПІ, 2001
 24. Методичні вказівки до перекладу технічних текстів / Укл. Ю.І.Височинський та ін. – К.: КПІ,1991
 25. В.М.Тимонова Английский язык для институтов физической культуры. – М.:В.шк.,1985
 26. В.В.Дехтярёва Учебник английского языка. – К.: В.шк., 1980
 27. Методичні вказівки для студентів факультету фізичного виховання і спорту
 28. В.К.Шпак Англійська мова для повсякденного спілкування. – К.: В.шк., 2001
 29. Гмырянская. Учебник английского язика
 30. Sue Kay & Vaughan Jonse Inside out. Macmillian, 2001
 31. English for the Telecommunication Industry. – Oxford Press,1986
 32. Дехтярьова В.В. Підручник з англійської мови для інститутів фізичної культури .- К,: В. школа, 1980
 33. Тимонова В.М. Англійська мова для інститутів фізичної культури.- М,: В. школа, 1985
 34. Трошин А.С. Олімпійський спорт та ігри. (на англійській мові). – М.: Просвіта, 1982
 35. М. Я. Чистик. Підручник англійської мови для політехнічних вузів. М.: В.школа, 1988
 36. Lis and John Soars Headway pre-Intermediate Oxford University Press
 37. The 1.000.000 Banknote / Уклад.: С.І.Буданов, Г.М.Порохин. – Х., 2002
 38. Кучин та ін. Практичний курс англійської мови. – М,, 1995
 39. Іоніна А.А., Саакян А.С. Англійська мова. – М,, 2002
 40. Татарченко та ін. Граматика англійської мови у таблицях. – 2002
 41. Santaigo, Remacha Esteras. Infotech English for Computer Users. – Cambridge University Press, 2001.
 42. Посібник з граматики для студентів 1 курсу технічних факультетів // Укладачі: Л. М. Іванченко, К. А. Лісецький. – Київ: КПІ, 2007. – 85 с.
 43. Методичні вказівки з граматики англійської мови для студетнів ІІ курсу технічних спеціальностей // Укладачі Ю.В. Боєва, С.М. Мойсеєнко. – Київ, КПІ. 2009. – 102 с.

2 курс:

 1. Брискина К.Ш., Завадська М.Ф. Англійська мова для технічних вузів. – К.: В. школа,1977
 2. Головкова М.Н. Практичний курс англійської мови для студентів-хіміків, 1986
 3. Методичні вказівки та завдання з англійської мови для студентів 1 курсу хіміко-технологічного факультету/Уклад.: Т.О.Колодіна, І.А.Гришан, О.В.Маркова. – К.: КПІ, 1993
 4. English grammar in use. Murphy
 5. English reader. Mathematics. / Уклад.: А.Г.Авраменко, Ю.В.Гончарова.- К,: КПІ, 1998
 6. English reader. Physics . / Уклад.: А.Г.Авраменко, Ю.В.Гончарова.- К,: КПІ, 1998
 7. Philipkerr Inside out Macmillian, 2001
 8. Tricia Walker Computer Science Oxford, 1989
 9. Aircaf : мнтодичні вказівки для спеціальності ВЛ
 10. Методичні вказівки для лабораторних робіт з англійської мови / Уклад.: Ю.І.Височинський.- К,: КПІ, 1993
 11. Практична граматика англійської мови.-К,: методика, 1996
 12. Методичні вказівки з англійської мови для студентів 2-го курсу зварювального факультету
 13. Методичні вказівки до вивчення курсу “Англійська мова”для 2-го курсу. / Укл. А.М. Симонова – Ч.1, Ч.2.- К.: КПІ, 2001
 14. Методические указания для студентов ТЕФ 2-го курса
 15. Г.С.Отрышко В.Н.Бублик Н.А.Бархатов Методические указания для студентов 2-го курса ИФФ
 16. Методические указания по работе с оригинальной технической литературой для студентов 2 этапа обучения
 17. Тимонова В.М. Англійська мова для інститутів фізичної культури.- М,: В. школа, 1985
 18. Трошин А.С. Олімпійський спорт та ігри. (на англійській мові). – М.: Просвіта, 1982
 19.  Англійська мова для повсякденного спілкування / за ред В.К.Шпака.- К,: В. школа, 2003
 20. Методичні вказівки для студентів факультету фізичного виховання. – К., 1999
 21. Lis and John Soars Headway -Intermediate Oxford University Press
 22. Методичні вказівки за темою “Моя спеціальність” для студентів 2 курсу ІФФ. – К,: КПІ, 1987
 23. Дюканова Н.М. Англійська мова: Поглибелний курс англійської мови для студентів економічних спеціальностей. – К.: Нова книга, 2002
 24. Методичні вказівки для студентів 2 курсу спеціальності “Комп’ютеризовані технології та системи поліграфічного виробництва” / Уклад. І.І.Антоненко. – К.: КПІ, 2005
 25. Santaigo, Remacha Esteras. Infotech English for Computer Users. – Cambridge University Press, 2001.

Додаткова література

Підручники по граматиці:

 1. Израилевич Е.Е., Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка. – К.: Методика, 1996
 2. Betty Schrauper Fundamentales of English Grammar new Gersey,1992
 3. English-Russian Dictionary of sport terms and phrases. The Summer Olympic Games. – M,1980
 4. A.J. Thomson A Practical English Grammar Oxford University Press
 5. Speak English with Pleasure / За ред. Н.В.Тучина, Т.К.Меркулова, В.С.Кузьміна
 6. Большой Англо-русский политехнический словарь в 2-х томах.- М.: Руссо, 1999
 7. Валигура О.Ф., Пастернак Л.П. Неособові форми англійського дієслова. – Тернопіль, 1997
 8. Гужва. Английские разговорные темы. – К., 2000
 9. Термінологічний словник для студентів видавничо-поліграфічного факультету. Спеціальність «Образотворче та декоративне мистецтво» / Уклач. М.В. Сагайдачна К., 2004

3-4 курс

Список основної літератури:

 1. Базовий підручник за фахом*.
 2. Тексти за фахом (за рекомендацією профілюючої кафедри)
 3. Большой политехнический словарь: В 2-х т.- М., 1997
 4. Дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування»: Методичні вказівки до проведення презентацій студентів 3-4 курсів усіх спеціальностей / Уклад: Н. І. Карпенко, Т. В. Варянко, Л. І. Попова, В. П. Огієнко. – К.: Політехніка, 2004. – 32 с.
 5. Тексти для самостійної роботи студентів, які були підібрані викладачами кафедри для всіх спеціальностей.
 6. Термінологічні словники-мінімуми, укладені викладачами кафедри для усіх спеціальностей.
 7. Методичні вказівки з англійської мови професійного спрямування для студентів ІІІ курсу теплоенергетичного факультету // Укладачі Л.М. Іванченко, Л.А. Яцюк, Л.М. Коломієць, Т.П. Козаченко, І.А. Свірепчук, К.А. Лісецький, – К. Політехніка, 2005 – 56 с.
 8. Методичні вказівки з граматики англійської мови для студентів ІІІ курсу технічних спеціальностей тепоенергетичного факультету // Укладачі Ю.В. Боєва, С.М. Мойсеєнко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 70 с.

Список додаткової літератури:

 1. Practical English Grammar by A.J. Thomson A.V. Martinet Oxford University Press, 1996 Ex. 1
 2. Practical English Grammar by A.J. Thomson A.V. Martinet Oxford University Press, 1996 Ex. 2
 3. Advanced Vocabulary and Idiom by THOMAS Longman New Editor 2002
 4. Practise your Prepositions by L.L. Keane Longman, 1999
 5. English Vocabulary in Use upper-intermediate and advanced by Michael McCarthy Felicity O’Dell Cambridge University Press 1997
 6. Oxford Dictionary of Business English for learners of English Oxford University Press 2002
 7. Effective Presentations by Jeremy Comfort Oxford University Press 2002
 8. Effective Meetings by Jeremy Comfort Oxford University Press 2002
 9. Infotech English for computer users, by Santiago Remacha Estaras, Oxford University Press 1996

Перелік рекомендованих базових підручників.

 1. OXFORD English for Computing. Keith Boeckner, P. Charles Broun. Oxford University Press, 1995 (до підручника додається аудіо касета.)
 2. OXFORD English for Electronics Eric H. Glendinning, John Mc. Ewan Oxford University Press, 1995 (до підручника додається аудіо касета.)
 3. OXFORD English for Electrical and Mechanical Engineering Eric H. Glendinning, Norman Glendinning, Oxford University Press, 1995
 4. OXFORD English for Chemical Engineering Eric H. Glendinning, Norman Glendinning, Oxford University Press, 1993