uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 51 / 2022

Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва
з фаховим науковим журналом категорії «Б»

«ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА»ВИПУСК 51 / 2022

«Інноваційна педагогіка» – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627(додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Освітні педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями), 016 – Спеціальна освіта).
Метою журналу «Інноваційна педагогіка» є висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками, долучення до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці.

Тематичні рубрики наукового журналу:

 1. Загальна педагогіка та історія педагогіки.
 2. Теорія та методика навчання (з галузей знань).
 3. Корекційна педагогіка.
 4. Теорія і методика професійної освіти.
 5. Соціальна педагогіка.
 6. Теорія і методика управління освітою.
 7. Теорія і методика виховання.
 8. Дошкільна педагогіка.
 9. Теорія навчання.
 10. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Для опублікування статті у науковому журналі Випуск 51 / 2022 необхідно

 1. заповнити довідку про автора за посиланням.
 2. надіслати до редакції журналу електронною поштою статтю, оформлену згідно вимог, на адресу editor@innovpedagogy.od.ua не пізніше 30 вересня 2022 року.

Редакційна колегія журналу здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Рецензування статті триває не менше двох днів.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.
Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку від редколегії надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті необхідно обов’язково надіслати електронною поштою до редакції.
Вартість публікації становить 1100 гривень (до 10 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень.
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті
видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Автори, які опублікують свою статтю у № 51 на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість двічі впродовж поточного року і до кінця 2023 року опублікувати безоплатно свій доробок в одному з наступних номерів видання. Ми продовжуємо підтримувати кожного науковця в цей складний час!
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 листопада 2022 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 грудня 2022 р.У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.
Наукова стаття повинна обов’язково містити такі неодмінні елементи:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
Висновки із цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку.
Анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову (обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів); індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання.
Бібліографічний список. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад,
[3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
Мова публікацій: українська, англійська
Технічні вимоги:

 1. Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.
 2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
 3. Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

З прикладом оформлення статті можна ознайомитися на офіційному сайті видання за посиланням: http://www.innovpedagogy.od.ua/example

Сайт видання.
Інформаційний лист.

Контакти:
Редакція наукового журналу «Інноваційна педагогіка»
вул. Інглезі, 6/1, м. Одеса, Україна, 65101
Телефон: +380956610323
Час роботи редакції: Пн-Пт 08.00-17.00 (крім святкових днів)
Електронна адреса: editor@innovpedagogy.od.ua
Веб сайт: www.innovpedagogy.od.ua