uken
writer

By

Шановні колеги! Оголошується набір наукових статей до фахового збірника «НАУКОВІ ЗАПИСКИ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». № 2 (209)’2024 Наукові записки. Серія: Філологічні науки – це наукове рецензоване видання, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі філології. Засновник: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка. Рік заснування: 1995. Періодичність:...
Read More
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» – це науково-практичне видання з педагогічних наук, засноване у 2003 році Херсонським державним університетом. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 23957-13797 ПР від 26 квітня 2019 р. У збірнику висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки,...
Read More
Шановні колеги-науковці, запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому збірнику «НОВА ФІЛОЛОГІЯ» № 94 (2024 Р.). Збірник призначений для широкого кола фахівців філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії...
Read More
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. СЕРІЯ 5. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ №98, 2024 запрошує до публікації науковців, аспірантів, студентів ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері педагогічних наук. Приймаються статті до Випуску № 98, 2024 Прийом матеріалів здійснюється до 30 квітня 2024...
Read More
Редакція наукового журналу «ЗАКАРПАТСЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ» №33 2024 запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей! «Закарпатські філологічні студії» – це науковий журнал, заснований ДВНЗ «Ужгородський національний університет». У журналі висвітлюються актуальні питання української мови та літератури; мови та літератури зарубіжних країн; порівняльного літературознавства; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації. Журнал включено до...
Read More
1 2 3 86