uken

ШЕВЧЕНКО МАР’ЯНА ВІКТОРІВНА

marianashevchenko@ukr.net
+38 044 204 81 99

ШЕВЧЕНКО МАР’ЯНА ВІКТОРІВНА

Викладач

Професійна діяльність

З 2011 року працює викладачкою англійської мови на факультеті лінгвістики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” після того як закінчила цей же факультет. Отримала диплом магістра з відзнакою і здобула кваліфікацію перекладача англійської та німецької мов, захистивши магістерську дисертацію на тему: “Відтворення лексико-граматичних особливостей англомовної реферативної інформації про винаходи мовою перекладу”.

Мар’яна Вікторівна є практикуючою перекладачкою, а також активно проводить наукове дослідження і впроваджує різноманітні автентичні мультимедійні засоби в навчальний процес студентів технічних спеціальностей. Результати дослідження у вигляді наукових статей щороку публікуються в журналах, що входять до міжнародних баз даних, зокрема таких як Scopus і Web of Science.

Викладачка регулярно відвідує професійні тренінги, семінари, вебінари, курси підвищення кваліфікації, конференції як в Україні, так і закордоном.

Сертифікати і кваліфікації: British Council, Aptis (CEFR Skill Level: C1-C2).

На кафедрі англійської мови технічного спрямування №1 факультету лінгвістики Мар’яна Вікторівна відповідає за Електронний Кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Професійний розвиток

  • 2012 - Курси підвищення кваліфікації “Організація та планування навчального процесу” (Національний технічний університет України “КПІ”, “УІІТО”, НМК “ІПО”)
  • 2014 - Курси підвищення кваліфікації “Understanding Language: Learning and Teaching” (FutureLearn, University of Southampton, England)
  • 2016 - Підвищення кваліфікації: складання екзамену Aptis від British Council. Результат (CEFR Skill Level): рівень C1-C2
  • 2017 - Стажування: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ), кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації
  • 2019 - Курси підвищення кваліфікації “Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності” (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти», КПІ ім. Ігоря Сікорського)
  • 2020 - Підвищення кваліфікації (проходження онлайн-курсів). Місце проведення: FutureLearn, Oxford University Press, Clarivate Analytics, Cambridge Assessment English, Grade Education Centre, National Geographic Learning, Dinternal Education
  • 2021 - Підвищення кваліфікації (проходження онлайн-курсів). Місце проведення: FutureLearn, Cambridge University Press, Cambridge Assessment English, Oxford University Press, British Council, Dinternal Education
  • 2022 - Підвищення кваліфікації (проходження онлайн-курсів). Місце проведення: Cambridge English Ukraine, Dinternal Education, Teaching English (British Council), Teacher Development Certificate Course EF, Cambridge University Press, Cambridge Assessment English, National Geographic Learning
  • 2023 - Курс підвищення кваліфікації “Цифрові інструменти Google для освіти” (ТОВ «Академія цифрового розвитку»)
  • 2023 - Курси підвищення кваліфікації "Module: English in university teaching contexts", "Module: Teaching subjects through English" (University of Sheffield, English Language Teaching Centre, England)

Коло наукових інтересів

Навчання англійської мови з використанням мультимедіа, лінгвістика, мультимодальність, усний і письмовий переклад

Основні публікації