uk

Наукові публікації у 2008р. (статті)

Козьміна Н. А., Кравченко Т. В. Класифікація складних термінів в галузі інформатики та обчислювальної техніки, їх структурні та семантичні особливості. // Матеріали І\/ Міжнародної науково-практичної конференції «Newoczesnych Naukowych Osiagniec-2008. 1-4. – Peremysl Nauka: Studia”.

Маслова Т. Б. Language Portfolio for professional English. // Збірник наукових робіт Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» – ч. ІІІ «Методика викладання мов у ВНЗ». – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2008. – 280 с.

Мигляченко Л. Г. Contemporary Interpretation of Bernard Show’s Creative work. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За м. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Мигляченко Л. Г. Generology as a Science about Men and Women. // Language Speech Communication Culture. – МГУ, 2008

Мигляченко Л. Г. Компьютеризация учебного процесса. // Преподавание языков в вузе на современном этапе. – Харков, 2008

Огіенко В. П. Англіцизми в сучасній українській мові. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За м. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Попова Л. І., Козьміна Н. А. Эпиграф. Роль эпиграфа в организации текста. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За м. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Сімкова І. О. «Кейсовий метод» та рольові ігри як засіб активізації профорієнтації ДН. // Збірник наукових робіт Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» – ч. ІІІ «Методика викладання мов у ВНЗ». – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2008. – 280 с.

Сімкова І. О. Навчання професійно-оріентованої ДД студентів інженерних спеціальностей на основному етапі. // Актуальні проблеми ІМ у вищій школі. Збірник праць. Випуск 10. – Донецьк: ДОН НУ, 2008. – 315 с.
Собецька О. Е. Порівняльний аналіз поетичних моделей. // Література, фольклор, проблеми поетики. Вип. 30. Київ, 2008.

Чмель В. В., Чмель Н. С. Термінологічна синонімія у взаємодії та контактуванні англійської та української мов на сучасному етапі. // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (мовознавство). Випуск 75 (2). – Кіровоград: Вид-во Кіровоградського державного педагогічного ун-ту м.. В.Винниченка, 2008

Шпірко П. Ф., Міхненко Г. Е. Teaching Intensive Reading in Polytechnics. // Збірник матеріалів І\/ Міжнародної науково-практичної конференції «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008» – Praha: Publishing House “Education and Science”, 2008. – 88 c.

Шпірко П. Ф., Міхненко Г. Е. Teaching Reading in Polytechnics. // Збірник матеріалів І\/ Міжнародної науково-практичної конференції «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008» – Praha: Publishing House“Education and Science”, 2008. – 88 c.