uk

Наукові публікації у 2008р. (тези доповідей )

Боєва Ю. В. Task-based activities as an effective method of communicative-based language learning. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Варянко Т. В. Порівняльна характеристика перекладного і неперекладного методів навчання розумінню іншомовного тексту за фахом. // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця. Том 2. – Київ, 2008. – 274 с.

Дичка Н. І. Навчання писемного мовлення студентів технічних ВНЗ з використанням мультимедійних засобів навчання. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Доронкіна Н.Є., Корницька Ю. А. Болонський процес. Проблеми використання кредитно-модульної системи. // Викладання мов у вузах на сучасному етапі. Між предметні зв’язки: Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ЄкоПерспектива, 2008. – 289 с.

Доронкіна Н.Є., Корницька Ю. А. Особливості використання кредитно-модульної системи у навчанні фахової іноземної мови. // Викладання мов у вузах на сучасному етапі. Між предметні зв’язки: Матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ЄкоПерспектива, 2008. – 289 с.

Доронкіна Н.Є., Романенко Я.А., Гришан І.А. Генезис історичного роману на прикладі творів О.Дюма та Г.Манна. // Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Тернопіль: ЄкоПерспектива, 2008 . – 334 с.

Івасюк О.В. Формування лінгвокультурної компетенції. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Ломакіна Л. В., Овчаренко З. П. Професійно орієнтоване навчання іноземній мові. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Михайленко А. В. Прикладна лінгвістика на сучасному етапі розвитку науки. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Міхненко Г. Е. Creating a Feeling of Vitality and Dynamism in Language Class. // Збірник матеріалів І\/ Міжнародної науково-практичної конференції «Vedaatechnologie: krokdobudoucnosti – 2008» – Praha: PublishingHouse“EducationandScience”, 2008. – 88 c.

Мойсеєнко С. М. Концептуальна та семантична еквівалентність відтворення рослинного світу в фразеології. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Мойсеєнко С.М. Способи реалізації синтаксичних зв’язків у словосполученнях та реченнях // Розвиток наукової думки – 2008: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2008 – 138 с.

Овчаренко З. П., Ломакіна Л. В. Вплив іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних спеціальностей на формування професійної компетенції. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Огієнко В. П., Карпець Л. І. Из истории развития английского язика. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Хміль О. О. Прикладна лінгвістика – симбіоз наук. // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2008 р.: За заг. м.. А.Гудманяна, О.Г.Шостак. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2008. – 425 с.

Шпірко П. Ф. Creating the Learning Environment for Communicative Language Practice. // Збірник матеріалів І\/ Міжнародної науково-практичної конференції «Vedaatechnologie: krokdobudoucnosti – 2008» – Praha: Publishing House “EducationandScience”, 2008. – 88 c.

Шпірко П. Ф., Міхненко Г. Е. Teaching English in Polytechnics. // Збірник XIII TESOL – Poltava ASMI, 2008.