uk

Наукові публікації у 2009р. (статті)

Грищенко Я.С.  Дискурсивність віршованих творів Дж.Г.Байрона. // Мовні і концептуальні картини світу: Збірн. Наук. Праць. Випуск 25. Ч 1ю – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2009

Грищенко Я.С. Дискурсивність віршованих творів Емілі Дікінсон. // Науковий вісник. – Луцьк, 2009

Грищенко Я.С. Мовленнєві акти як дискурсивні маркери композиції віршованого твору. // Мовні і концептуальні картини світу: Збірн. Наук. Праць. Випуск 25. Ч 1ю – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2009

Доронкіна Н.Є., Романенко Я. А., Гришан І. А., Міхнєва Ю. Р. “Перевод как объект лингвистического исследования”. // “Актуальні проблеми філології та перекладознавства” збірник наукових статей Хмельницький: ХНУ, 2009.-С. 181-184

Попова Л.І., Дабагян І.М. «Конец. Мотивы.» Его выдвижения. // “Актуальні проблеми філології та американські студії ” Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 22-24 квітня 2009 р.

Проценко Т.В. «The Importance of Terminological Creation and Terminography in Multilingual Society». // Науковий часопис Нацiонального педагогiчного унiверситету iм. М. П. Драгоманова. Серiя 9. Сучаснi тенденцiїрозвитку мов. – Випуск 3: збiрник наукових праць / За ред. А. В. Корольової. – К.: Вид-во НПУ iм. М. П. Драгоманова., 2009. – 286с., C.81-85.