uk

Наукові публікації у 2010 – 2011 р. (тези – частина 1)

Khaienko Oleksandra Language immersion as a method of teaching a foreign language. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Артеменко М.А. Keeping a professional web-page as an effective foreign language actualization method. // The III All-Ukrainian theoretical and practical online conference Modern methods and techniques in teaching English for specific purposes at high school, 2011. – Kyiv, NTUU “KPI”

Артеменко М.А. Усний послідовний переклад. Труднощі та переваги. // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Ахмад Инна Аудирование на начальном этапе обучения. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Ахмад І.М. «Сучасний стан “компетентності” перекладача». // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Ахмад І.М., Слезенко А.О. «Особливості професійного спілкування викладача економіки». // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Ахмад Інна, Слезенко Аліна Значення рефлексійного підходу у формуванні культури професійного спілкування викладача. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Бобровник С.М. Важливість комунікативного підходу у викладанні іноземних мов. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Боєва Ю.В. Конвергенція як засіб створення експресивності (на матеріалі англомовних поетичних творів ХХ ст.). // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології, американські та британські студії», 6-8 квітня 2011 р. – Університет «Україна», Київ

Боєва Юлія Сучасні методи прискореного засвоєння мови. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Варянко Т.В. Комунікативно – орієнтований підхід до процесу навчання іноземній мові професійного спрямування. // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Варянко Т.В. Лінгвокраєзнавчий аспект при вивченні іноземної мови. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Волкова Олена Дистанційна освіта: використання учбових матеріалів нового покоління в навчальному процесі. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Волкова Олена, Бобровник Світлана Інтернет-орієнтовані освітні програми як засіб формування комунікативної особистості. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Гордієнко Н.М. Особливості навчання студентів англомовного професійного спілкування з використанням інформаційних технологій в контексті Болонського процесу. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Гурєєва Л.В. Козьміна Н.А. Особистісно-діяльнісний підхід для формування комунікативної компетенції студентів немовних ВНЗ. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Гурєєва Л.В. Шабаєва А.В. Сучасні інформаційні технології для розвитку навичок усного мовлення студентів технічних ВНЗ. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Доронкіна Н.Є. Болонський процес і мультимедійні  технології в організації учбового процесу. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Доронкіна Надія Місце аргументативного дискурсу у навчанні іноземної мови студентами технічних спеціальностей. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Іванченко Л.М. Вибір змісту навчання англійській мові професійного спрямування. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Іванченко Лариса Особливості (підготовки) написання анотацій та рефератів англійською мовою. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Івасюк О.В. «Мотиватори для вивчення предмету у процесі оцінювання». // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Івасюк О.В., Гайдук Л.Л. «Болонський процес: переваги та недоліки кредитно-модульної системи у вищій освіті України». // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Козаченко Т.П. Телекоммуникационные технологии в обучении иностранному язику. // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Козаченко Т.П. Технология развития речового взаимодействия при изучении иностранного язика. // Всеукраїнська  науково – практича конференція «Особистісно – діяльністний підхід в навчанні іноземних мов студентів немовних ВНЗ», 20 травня 2011 р. – НТУУ «КПІ» Київ

Козаченко Тетяна Electronic communication. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Козаченко Тетяна Личностно ориентированная система обучения иностранному языку в высших технических вузах. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Коломієць Л.М. Проблеми самостійної роботи студентів в процесі навчання іноземних мов. // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Кондрашова А.В. Українські студенти та Болонський процес. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Кондрашова Аліна Метод «кейс-стади» як мотивація мовної комунікації для магістрів. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Лісецький Костянтин Он-лайн навчання. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Ломакіна Л.В. Використання сучасних інформаційних технологій під час навчання іноземних мов в технічному ВНЗ. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Ломакіна Л.В. Сучасні тенденції викладання іноз.мов у технічному навчальному закладі. // «Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог», 11 листопада 2010 р. НПУ ім. Драгоманова

Ломакіна Лариса, Овчаренко Зоя Дистанційне навчання в системі безперервної професійної освіти. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Маслова Т.Б. «Differenzierung des Fachwortschatzes». // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Маслова Т.Б. «Практичний погляд на міжнародні іспити з англійської мови». // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Маслова Т.Б. «Розробка тестових завдань з англійської мови професійного спрямування». // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми викладання іноземних мов у немовному навчальному закладі», 18 березня 2011р. – Нац. авіац. ун-т., Київ

Маслова Тетяна Класифікація фахових мов. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції викладання іноземних мов» 25-26 лютого 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Матвійчук В.Б. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання. // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання», 21 січня 2011 р. – НТУУ “КПІ”, Київ

Мигляченко Л.Г. (співавтор Домброван Т.І.) Modern English anthroponyms of celtic origin. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філологія і освітній процес: 21 століття», 30 вересня – 2 жовтня 2010 – Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Одеса,

Мигляченко Л.Г., Домброван Т.І. До проблеми концептуальних основ англійського науково-технічного стилю. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Мигляченко Л.Г., Іванченко Л.М. Функціональні особливості дієслів дії в англійській мові. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Мигляченко Л.Г., Самусенко А.К. Класифікація комп’ютерної лексики за тематичними групами. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Мигляченко Л.Г., Яцюк Л.А. “Комунікативний аспект категорії модальності крізь призму лінглвістичної парадигми”. // ІІ міжнародна науково-методична конференція «Формула компетентності перекладача», 23 березня 2011р. – НТУУ»КПІ», Київ

Мигляченко Л.Г., Яцюк Л.А. Концептуальні засади розбудови науково-технічної термінології. // IX всеукраїнська науково-методична конференція «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р. – НТУУ “КПІ

Мигляченко Л.Г., Яцюк Л.А. Методические аспекты обучения чтению научно-технического текста. // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей» – 15 квітня 2011.