uk

Наукові публікації у 2018-2019 рр. (статті) частина 1

Boiko S. Developing students’ presentation skills as the way of monologue speech improvement / Svitlana Boiko. // Інтернаука. – 2019.-№9.; 

Lytovchenko, I., & Saienko, N. (2019). Structural models of corporate universities in the United States of America. Amazonia Investiga, 8(24), 225-230.

M.S.Korolchuk, V.M.Korolchuk, S.M.Bobrovnyk Resources of a Specialist’s Personality in Counteraction against Negative Impacts of Professional Stress / Korolchuk M.S.  Korolchuk V.M., Bobrovnyk S.M. – Budapest: Science and Education. A New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (71) Issue: 173, 2018–p. 59-62

Maslova T. Pragmatics-focused practices of professional discourse in the ESP classroom / Tetiana Maslova // Annual conference on current foreign languages teaching issues in higher education: conference proceedings of the international scientific and practical conference, 16 May 2019. – K., 2019. – P. 109-112.

Maslova T. What makes professional English politically correct and neutral gender language / Tetiana Maslova // Gender studies: learning, research, and practice. Proceedings of the 2nd International conference (April 16-20, 2018). – Kropyvnytskyi: KOD Publishing House. – P. 80-82

Mikhnenko G.E. Teaching PhD students to write research articles in English / G. Mikhnenko // Науковий журнал “Молодий вчений”. – спецвипуск № 5.1 (69.1). – Вид-во “Молодий вчений”. – травень, 2019. – С. 151-154.

Moiseienko S.M. Linguistic properties of the English and Ukrainian  newspaper styles / S.M.Moiseienko // Актуальные научные исследования в современном мире//Журнал  – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып.7 (39), ч.3 – C.71 – 75

Olizko Yuliia, Pollard David Art and ESP integration for teaching Ukrainian engineers / Olizko Y., Pollard D. // Зб. наук. праць «Новітня освіта». – K.: НТУУ «КПІ», 2019. – № 11. – С. 68-75.

Saienko, N. & Simkova, I. (2019). The impact of transdisciplinarity on sight translation training in scientific and technical domains. Advanced Education, 11, 46-54.

Saienko, N. (2017). Cognitive development of students in foreign language acquisition. Advanced Education, 7, 4-8.

Saienko, N., Olizko, Yu., Arshad, M. (2019). Development of Tasks with Art Elements for Teaching Engineers in English for Specific Purposes Classroom. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14 (23), 4-16.

Shevchenko M. Analysis of Authentic Videos as Study-Enhancing Aids in English for Specific Purposes Lessons at Technical Universities / Mariana Shevchenko // Науковий журнал «Молодий вчений». — 2019. — № 3 (67) березень 2019. — P. 315 — 318.

Shevchenko M.V. Study of Authentic Videos as Stress-Limiting Aids in ESP and EFL Lessons / M.V. Shevchenko // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». — 2019. — № 11. — Т. 3. — P. 51 — 55.

Sydorenko I.A. The notion of idiostyle in linguistic studies of literary texts. / I. A. Sydorenko // Advanced Linguistics. – 2018. – #1. – Pp. 15-21.

Volkova O. A. Building students’ communicative competence through assessment, self-assessment and self-analysis / O. A. Volkova // Актуальные научные исследования в современном мире. 2019- № 5(49) ч. 4. – С. 56-59

Аношкова Т. А. Впровадження глобальної освіти у вітчизняних університетах. / Т.А. Аношкова. Науковий журнал «Молодий вчений» № 5.1 (69.1) травень, 2019 р. – С. 4-7.

Аношкова Т. А. Медиаграмотность как навык XXI века в современном образовании / Т.А. Аношкова. Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 602-606.

Ахмад І.М., Чмель В.В. Ассоциативно-семантические связи цикличных темпорлексем / І.М. Ахмад, В.В. Чмель//Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-ракт. конф., Минск, 21–22 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019.

Ахмад І.М., Чмель В.В. Мixed forms of teaching Еnglish at Technical universities / І.М. Ахмад, В.В. Чмель //Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. № 2 (58), 2018 р. / Заг. редакція – проф. Матвієнко О. В., укладач – канд. пед. наук, доц. Кудіна В. В. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2018. 72 с.

Бойко С. А. Мобільний додаток Telegram як інноваційний засіб активізації роботи студентів при вивченні іноземної мови // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2019. — №4.

Волкова Е. А. Комплексная оценка языковых потребностей студентов при составлении учебных программ / Е. A. Волкова// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019 – № 4 (66), 1 т.– С. 31-34

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. The basic aspect of teaching students to read professionally-oriented text at technical higher educational institutions / Л.М. Іванченко, Т.В. Варянко // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып 3 (47), ч. 4. – С. 29-34

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Інноваційна діяльність викладача / Л.М. Іванченко, Т.В. Варянко // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2019. – Вып 1 (45), ч. 4. – С. 51-56

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Навчання професійно-орієнтованого діалогічного мовлення на основі технічних текстів / Л.М. Іванченко, Т.В. Варянко // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып 11 (43), ч. 4. – С. 36-40

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Фактори підвищення мотивації студентів вищих технічних закладів при вивченні іноземної мови / Л.М. Іванченко, Т.В. Варянко // IScience “Актуальные научные исследования в современном мире” // Журнал – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып 12 (44), ч. 4. – С. 42-47

Козьміна Н.А. Етапи формування монологічного мовлення у студентiв рiзних спецiальностей факультету енергозбереження та енергоменеджменту. / Н.А. Козьміна // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 25. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019. -C. 20 – 24.

Кравченко Т. В., Огієнко В. П. Розуміння реалій майбутньої професії як мотиваційний фактор при вивченні іноземної мови (на прикладі студентів немовних спеціальностей) / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко // Науковий журнал «Молодий вчений». -2019. -№5 (69).  -С.-373-377.

Кравченко Т. В., Огієнко В. П. Формування навичок  самостійної роботи студентів з текстами на іноземній мові / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко//  Науковий журнал «Молодий вчений». -2019.- №3 (67). -С. 337-340.

Кравченко Т.В., Семида О.В. Аспекти патріотичного виховання у Великій Британії / Т.В. Кравченко, О.В. Семида // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології//  Суми, 2019. №4.

Кравченко Т.В., Семида О.В. Вторинна номінація українських політичних діячів у медійному дискурсі / Т.В. Кравченко, О.В.Семида // Актуальні питання гуманітарних наук //  Збірник наук.праць молодих вчених, випуск 23,2019. -Том 3. С. 23 — 27.