uken

АХМАД ІННА МИХАЙЛІВНА

innakhmad737@gmail.com
+38 044 204 81 99

АХМАД ІННА МИХАЙЛІВНА

Кандидат філологічних наук
Доцент

Професійна діяльність

У 1995 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, отримала спеціальність  викладача англійської мови та літератури.

У 2019 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук в інституті мовознавства імені О.О. Потебні. 

Працюючи викладачем англійської мови на факультеті електроенерготехнiки та автоматики НТУУ «КПІ», Інна Ахмад викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.

Інна Михайлівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари.

Інна Ахмад є дійсним членом міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL Ukraine. Регулярно відвідує професійні тренінги, вебінари. Серед останніх навчально-методичних праць – Навчальний посібник «English for Electrical Engineers» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Професійний розвиток

  • 2007 - Київський національний лінгвістичний університет
  • 2009 – Киево-могилянська Академія
  • 2016 - Курси підвищення кваліфікації УІТО КПІ «Єфективна робота з презентаціями на базі Power Point»
  • 2019 – Університет економіки та права «КРОК»
  • 2019 - НТУУ „КПІ”, Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Тема: «Створення презентацій різного призначення»
  • 2020 - Курси підвищення кваліфікації УІТО КПІ «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності»
  • 2020 - Міжнародне стажування " International Internship in Business Incubator ISMA University"м. Рига. Тема :“New Technologies and Innovation in Higher Education. Active Teaching and Learning”
  • 2021 - Курси підвищення кваліфікації Академія цифрового розвитку

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов, онлайн навчання

Основні публікації