uken

ДОРОНКІНА НАДІЯ ЄВГЕНІЇВНА

ndoron@ukr.net
+38 044 204 81 99

ДОРОНКІНА НАДІЯ ЄВГЕНІЇВНА

Старший викладач

Професійна діяльність

У 1998 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова та література», здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та літератури.

На кафедрі приймає участь у роботі таких робочих груп: «Міжнародні зв’язки, студентські on-line конференції, конференції та олімпіади» та «Співпраця з міжнародними освітньо-культурними центрами (British Council, America House)».

На факультеті електроніки НТУУ «КПІ» Надія Євгеніївна викладає дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Практичний курс англійської мови професійного спрямування», «Практичний курс англійської мови для ділової коммунікації».

Надія Євгеніївна проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.

Поряд з викладанням Надія Євгеніївна займається науковою діяльністю та постійно відвідує професійні тренінги, семінари, вона є кандидатом філологічних наук.

Професійний розвиток

  • 1998 - Київський національний лінгвістичний університет
  • 2009 - Курси підвищення кваліфікації «Розробка Web-сторінки викладача» (Національний технічний університет України «КПІ»)
  • 2015 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle» (Національний технічний університет України «КПІ»)
  • 2019 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Використання розширених сервісів Google у навчальній діяльності» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)
  • 2022 – Cтажування “Current changes, specific,and distinctive features of the higher education system in the European Union countries” (Higher Institute of Insurance and Finance)

Коло наукових інтересів

Теорія дискурсу, психолінгвістика, прикладна лінгвістика

Основні публікації