uken

ДИЧКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

dychka81@gmail.com
+38 063-564-70-68

ДИЧКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Доцент

Професійна діяльність

У 2004 році закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», отримала спеціальність викладача англійської та німецької мов. У 2016 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Київському національному лінгвістичному Університеті. У 2017 році отримала сертифікат – Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of other Languages (CELTA) (QCF). З  2004 року Наталія Іванівна працює на факультеті лінгвістики Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського» (кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови (профілююча) – КТППАМ), з 2007 року працює на кафедрі англійської мови технічного спрямування № 1. Викладає на факультеті електроніки (ФЕЛ) а також іноземну мову для здобувачів PhD. Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах, захисту бакалаврських та дипломних робіт. Наталія Іванівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Розробка дистанційного курсу з використанням e-learning платформи Moodle», використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності. Викладач бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях. Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, впровадження елементів дистанційного навчання, міждисциплінарні зв’язки.

Професійний розвиток

  • 2004 - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • 2016 - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю Теорія та методика навчання (германські мови). Тема: Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій.
  • 2016 – міжнародне стажування у Фінляндії
  • 2017 - Сертифікат Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of other Languages (CELTA) (QCF)
  • 2017 – стажування в Україні в рамках спільного проекту “Англійська мова для університетів” між Британською Радою та НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
  • 2018 - Атестат доцента кафедри англійської мови технічного спрямування
  • 2021 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності.» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)

Коло наукових інтересів

Навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення, впровадження елементів дистанційного навчання, міждисциплінарні зв’язки

Основні публікації