uken

ГУРАЛЬ ОКСАНА ІГОРІВНА

guraloksana712@gmail.com
+38 097 560 44 00

ГУРАЛЬ ОКСАНА ІГОРІВНА

Викладач

Професійна діяльність

У 2010 році закінчила інститут іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та російської мов. Оксана Ігорівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1).
Оксана Ігорівна викладає на факультеті електроніки дисципліни «Практичний курс іноземної мови. Частина 1»,

«Практичний курс іноземної мови. Частина 2», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2», «Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації. Частина 1».
Викладач  проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях.
Оксана Ігорівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації.
Викладач бере активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях.    Сфера наукових інтересів: навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення.

Професійний розвиток

  • 2010 – Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
  • 2016 – Київський Інститут Національного Університету «Одеська юридична академія»
  • 2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
  • 2017 – Курси підвищення кваліфікації “Вивчення досвіду формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів” (Національна Академія Внутрішніх справ)
  • 2020 – Курси підвищення кваліфікації «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» (Національний технічний університет України «КПІ»)
  • 2022 – Курси підвищення кваліфікації "Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни" (Центр українсько-європейського наукового співробітництва)

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов, онлайн навчання

Основні публікації