uken

ГУРЄЄВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

guryeyeva.lyudmyla@lll.kpi.ua
+38 044 204 81 99

ГУРЄЄВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА

Доцент

Професійна діяльність

У 2005 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та отримала диплом з відзнакою; здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача і викладача англійської та німецької мов.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Методика дистанційного формування у майбутніх перекладачів термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі (англійська та українська мови)».

З 2005 року працює в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відповідає за напрямок «Самоаналіз діяльності кафедри».

Працюючи викладачем англійської мови в інституті енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Людмила Вікторівна викладає дисципліни «Практичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування», «Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації», «Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації», та «Іноземна мова для наукової діяльності». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.

Людмила Вікторівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари.

Професійний розвиток

  • 2004 - Київський інститут перекладачів при Національній академії наук України
  • 2005 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • 2009 – навчання у Wimbledon School of English, Лондон. Курс Teachers' English Language Course, the Cambridge Teaching Knowledge Test
  • 2019 – аспірантура КПІ ім. Ігоря Сікорського
  • 2021 - міжнародне стажування, Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend (VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Болгарія)

Коло наукових інтересів

Методика навчання іноземних мов, мікронавчання, дистанційне навчання, технічний переклад, термінологічна компетентність, прикладна лінгвістика

Основні публікації