uken

ІВАСЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

english_ov@ukr.net
+38 044 204 81 99

ІВАСЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Викладач
Кандидат філологічних наук

Професійна діяльність

Закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Оксана Василівна працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), є членом робочої групи «Контроль і Тестування» і викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів».

Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.

Оксана Василівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, серед яких «Комп’ютерна компетентність викладача», бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (м. Київ), де виступила з доповіддю на тему: «Самостійна робота як засіб формування лінгвокультурної компетенції».

Професійний розвиток

  • 2015 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни» (спеціальність «Програмна інженерія»)
  • 2020- захистила дисертацію, здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (035-філологія)
  • 2020 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов, онлайн навчання, навчання студентів технічних спеціальностей професійного мовлення

Основні публікації