uken

КРАВЧЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

kravchenko.tetiana@lll.kpi.ua
+38 044 204 81 99

КРАВЧЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Викладач

Професійна діяльність

У 2002 році закінчила факультет лінгвістики Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, спеціальність «Мова та література», здобувши кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури

Тетяна Василівна координує викладання іноземної мови в Навчально-науковому інституті енеогозбереження та енергоменеджменту. Є автором силабусів для студентів з таких дисциплін, як  «Практичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування» і «Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації» на факультеті НН ІЕЕ.

Тетяна Василівна входить до складу  робочих груп, таких як  «Course Module Design», «Мультимедійні засоби навчання» та «Сертифікація НПП, аспірантів і студентів щодо володіння англійською мовою» на  кафедрі АМТС№1.

Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, остання з яких Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  Innovations in Science and Technology“, 2022 року.

Викладач готує студентів до участі у міжнародних олімпіадах та інтернет-олімпіадах,  надає консультації щодо захисту бакалаврських та дипломних робіт.

Тетяна Василівна є автором та співавтором  багатьох наукових праць, серед яких  «Термінологічний словник – мінімум для навчання професійно-орієнтованого читання і говоріння англійською мовою для студентів ІІІ – Ікурсів спеціальностей напрямку «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та інші.

Професійний розвиток

  • З 2004 року працює на факультеті лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського
  • З 2006 року працює на кафедрі англійської мови технічного спрямування №1.
  • Тетяна Василівна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, вебінари та курси підвищення кваліфікації. В 2021 році пройшла стажування в Київському національному економічному університет імені Вадима Гетьмана та Університеті економіки та права «КРОК».
  • Викладач постійно бере участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях, остання з яких Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти, 2022».

Коло наукових інтересів

Методика викладання іноземних мов, прикладна лінгвістика, педагогіка

Основні публікації