uk

КУЛЄЗНЬОВА СВІТЛАНА СТЕПАНІВНА

kulezneva@ukr.net
+38 044 204 81 99

КУЛЄЗНЬОВА СВІТЛАНА СТЕПАНІВНА

Старший викладач

Професійна діяльність

Закінчила у 1980 році Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю іноземні мови англійська, французька та здобула кваліфікацію вчитель англійської та французької мов.

Працює на посаді старшого викладача на кафедрі англійської мови технічного спрямування № 1 факультету лінгвістики з 1 вересня 2023 року. До 1 вересня 2023 року працювала на посаді старшого викладача кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики.

Світлана Степанівна викладає на кафедрі АМТС № 1 такі дисципліни: «Практичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування», «Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації» та «Іноземна мова для наукової діяльності». На кафедрі ТППАМ викладала «Практичний курс англійської мови», «Практичний курс перекладу. Суспільні науки 1.», «Практичний курс перекладу. Суспільні науки 2.», «Переклад та редагування комерційної документації», «Практичний курс перекладу. Технічні науки 1.», «Практичний курс перекладу. Технічні науки 2.», «Усний послідовний переклад», «Стратегії усного перекладу», «Практикум з усного перекладу».

Член Наукового комітету Інтернет видання «Agon» Rivista Internazionale di Studi Culturali, Linguistici e Letterari. (ISSN 2384-9045). http://agon.unime.itегії

Професійний розвиток

 • 1980-1988 – старший перекладач Відділу науково-медичної інформації Київського науково-дослідного інституту фармакології та токсикології АН УРСР
 • 1982-1984 – викладач кафедри іноземних мов № 2 КПІ за сумісництвом
 • 1988-1992 – аспірантка КДПІІМ
 • З 1992 – працює на кафедрі ТППАМ
 • 1992-1996 – заступник голови предметної комісії з іноземних мов на вступних іспитах до КПІ
 • 1997-2001 - голова предметної комісії з іноземних мов на вступних іспитах до КПІ
 • 2002-2007 – член експертної комісії з англійської мови на вступних іспитах до КПІ
 • 2004-2011 старший викладач у Міжнародному університеті фінансів (за сумісництвом)
 • 2007-2011 Старший викладач на ФЕЛ (за сумісництвом)
 • 2002-2005 Старший викладач на ММІ (за сумісництвом)
 • 2010-2022 Старший викладач ІПО (за сумісництвом)

Коло наукових інтересів

Методика викладання усного перекладу, цифрові технології в освіті, методика викладання англійської мови

Основні публікації

 • Кулєзньова С. С. Перекладознавчий аспект стратегії хеджування у науковому тексті / С. С. Кулєзньова, Р. Ю. Філіпов // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія Філологічні науки. Мовознавство. – № 3 (304). – 2015. – С. 33-38.
 • Кулєзньова С. С. Сучасні підходи до навчання перекладу як міжкультурної взаємодії / С. С. Кулєзньова, С. С. Коломієць // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імен Лесі Українки. – Філологічні науки. Мовознавство, 2016. – № 6 (331). – С.212-216
 • Кулєзньова С. С. Стратегії хеджування в усних жанрах підстилю мови дипломатії / С. С. Кулєзньова, С. С. Коломієць // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Філологічні науки. Мовознавство, 2017. – № 3 (352). – C. 365-370.
 • Kulieznova S. International cooperation of English teachers as a promoter of innovations in education / S. Kulieznova, S. Kolomiiets // “AGON”, Rivista Internationale di Studi Culturali, Linguistici e Letterari (ISSN 2384-9045), Fascicolo 11 (ottobre-dicembre 2016). – P.24-39.
 • Kulieznova S. Modern approaches to raising quality of teaching future translators / S. Kulieznova, S. Kolomiiets // “AGON”, Rivista Internationale di Studi Culturali, Linguistici e Letterari (ISSN 2384-9045), Fascicolo 11 (lugio-settembre 2015). – P. 251-259.
 • Kulieznova S. Enhancing autonomous learning environment through blended learning techniques / S. Kulieznova, O. Ischenko // “AGON”, Rivista Internationale di Studi Culturali, Linguistici e Letterari. – ISSN 2384-9045. – Fascicolo n. 13 (aprile-giugno 2017). – P. 139-151.
 • Кулєзньова С. С. Сучасна наукова стаття у комунікативно-прагматичному аспекті / С. С. Кулєзньова, Р. Ю. Філіпов // Вісник НТУУ «КПІ». Серія: Філологія, Педагогіка. 2017. – Вип. 9. – С. 4-8.
 • Кулєзньова С. (2017). Стратегії хеджування в усних жанрах підстилю мови дипломатії. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імен Лесі Українки, Філологічні науки. Мовознавство, № 3 (352), 365-370.
 • Коломієць С., Кулєзньова С. (2018). Актуалізація оцінної функції в науковій статті як мовленнєвому жанрі. Актуальні питання іноземної філології. № 6. 171-177
 • Кулєзньова С.С., Старкіна А.А. Засоби вираження апроксимації у промовах політиків. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика», Київ, 1 березня 2019 року, стор. 162-169.
 • Svitlana Kulieznova & Maryna Kozlitska «Modality of necessity: problems of translation». «AGON» (ISSN 2384-9045), n. 21, aprile-giugno 2019. http://agon.unime.it. P. 114-135.
 • Moiseenko, O. Pugach, V. Uzhva, F. Gareeva, A. Pugach, S. Kulieznova, O. Shtofel «Laboratory practice. Physical fundamentals of mechanics [Electronic resource] : [workbook for foreign students of higher technical educational institutions]» Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 1,17 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 22 p. – Title from screen.
 • T. Chijska, O. Shtofel «General physics: Physical fundamentals of mechanics: Lecture notes [Electronic resource] : tutorial for foreign students of higher technical educational institutions of all forms of education . Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 2,48 Mb). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 60 p
 • Ju. V. Peretyatko, L. Y. Spinul; S. Kulieznova- chief editor. Theoretical fundamentals of electrical engineering: Linear network theory [Electronic resource]: tutorial for bachelor's degree programs for specialty "141 Electricity, electrical engineering and electromechanics" Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 5,16 MB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute, 2019. – 44 р.
 • С. С. Кулєзньова, А.А. Старкіна «Засоби вираження апроксимації у промовах політиків». Сучасна філологія: теорія та практика Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції.Національна академія служби безпеки України. Навчально-науковий центр мовної підготовки. 1 березня 2019 року, м. Київ, с.162…168.
 • Oleksii Matviichuk, Serhii Podlasov and Svitlana Kulieznova. The adaptation course of physics in a technical university. YouTube playlist link containing the video-presentations of this Session speakers
 • Matviichuk, О., Podlasov. S., Kulieznova, S. (2020) The Adaptive Course of Physics at a Technical University. ICTERI 2020 ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. (p. 202-216). Kharkiv, Ukraine, ,ISSN 1613-0073 http://CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org)
 • Коломієць, С., Кулєзньова, С. (2021) Перекладацький скоропис у формуванні особистісної компетентності перекладача. Пріоритети германської та романської філології, присвячену 150-річчю від дня народження Агатангела Кримського. ВНУ ім. Лесі Українки, С. 49-52.
 • Kolomiiets, S., Kulieznova, S. (2021) Sustainability in BE syllabus design in Ukraine. “Scientia”. Theory and practice of modern science. Krakow, Republic of Poland, Р. 56-58.
 • Кулєзньова, С. (2021). Підготовка перекладача у юридичній галузі: проблеми та завдання. Сучасна філологія: теорія та практика. Нац. акад. СБУ, 2021. 400 с.
 • Коломієць, С., Цепкало, О., Кулєзньова, С. (2022). Поліфункціональність стратегій медіації у навчанні англійської мови за професійним спрямуванням. Advanced Linguistics. (9). 80-85
 • Svitlana Kolomiiets, Lyudmyla Guryeyeva & Svitlana Kulieznova Online Asynchronous Learning English for Specific Purposes Terminology Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on CALL Number 9. July 2023