uken

ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

lysenko.tetiana@lll.kpi.ua
+38 044 204 81 99

ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Старший викладач

Професійна діяльність

У 2003 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська) та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

Викладачка працює на факультеті лінгвістики (кафедра англійської мови технічного спрямування №1), є координатором з організації та проведення Всеукраїнської олімпіади з англійської мови серед студентів технічних спеціальностей. Працюючи викладачем англійської мови в Навчально-науковому інституті атомної та теплової енергетики НТУУ «КПІ» Тетяна Петрівна викладає дисципліни «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових тез конференцій,  статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях. Викладач постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації, бере активну участь у науково-методичних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Сфера наукових інтересів: особистісно-орієнтована система навчання іноземній мові у вищих технічних навчальних закладах, новітні технології у навчанні, інновації в навчальному процесі.

Професійний розвиток

  • 1999 – Педагогічний коледж Головного управління освіти держадміністрації м. Києва при Київському університеті імені Тараса Шевченка
  • 2003 – Київський національний лінгвістичний університет
  • 2013 – Курси підвищення кваліфікації «Створення електронного портфоліо на основі персонального сайту» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)
  • 2019 – Курси підвищення кваліфікації «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)
  • 2020 - Курси підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентносте науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій» (ВНЗ «Університет економіки та права «Крок» Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих)

Коло наукових інтересів

Методика викладання іноземних мов, онлайн навчання

Основні публікації