uken

МОЙСЕЄНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

moiseienkosm@gmail.com
+38 044 204 81 99

МОЙСЕЄНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Доцент
Координатор навчально-виховної роботи

Професійна діяльність

У 2006 році закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

26 лютого 2015 року за результатами захисту дисертації «Прагмасемантичний та прагмастилістичний аспекти сучасного англомовного наукового комп’ютерного дискурсу» отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Рік працювала на кафедрі теорії та практики перекладу англійської мови факультету лінгвістики. Працюючи на теплоенергетичному факультеті НТУУ «КПІ» з вересня 2007 року, Світлана Миколаївна викладає дисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова професійного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів». Викладач також проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.

Світлана Миколаївна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації.

Професійний розвиток

  • 2006 - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • 2008 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Педагогіка вищої школи» НТУУ «КПІ» у навчальній, методичній, науковій діяльності» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)
  • 2012 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Використання системи «Електронний кампус» НТУУ «КПІ» у навчальній, методичній, науковій діяльності» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)
  • 2014 - Захист дисертації за спеціальністю Германські мови та здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
  • 2017 - Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Основи Excel 2010/2013 для викладачів» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)

Коло наукових інтересів

Текстологія, дискурсологія, прагмасемантика, прагмастилістика, інноваційні технології навчання іноземної мови.

Основні публікації