uken

ОЛІЗЬКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

juliukrainekyiv@gmail.com
+38 097 232 58 57

ОЛІЗЬКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Доцент
Координатор науково-інноваційної діяльності

Професійна діяльність

У 2014 році успішно захистила дисертацію  на тему «Навчання майбутніх офіцерів англомовного монологічного мовлення на матеріалі військових брифінгів». У 2020-му році отримала вчене звання доцента.

Викладач має більше десяти років досвіду викладацької та науково-дослідницької роботи. За цей час опубліковано більше 40-ка наукових статей та навчальний посібник “Chemical communications in English for Specific Purposes” для студентів спеціальності «Хімічні технології та інженерія».

Також Олізько Ю.М. відповідає за науково-інноваційну роботу кафедри АМТС № 1.

Викладач працює зі студентами усіх рівнів фахової освіти: бакалаврату, магістратури та аспірантури. 

Протягом 2018-2020 років Олізько Юлія Михайлівна є виконавцем міжнародного проекту Access (English Access Microscholarship Program), який підтримується міжнародною неурядовою організацією ‘Project Harmony, Inc.’ за фінансової і технічної підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Державного департаменту США.

Професійний розвиток

  • Викладач постійно працює над розвитком свого професійного рівня: регулярно підвищує кваліфікацію в Українському інституті інформаційних технологій в освіті (УІІТО), проходить курси Coursera, виступає на міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах, відвідує різноманітні методичні заходи для викладачів англійської мови, є членом професійної організації з викладання англійської мови IELTA.

Коло наукових інтересів

Олізько Юлія Михайлівна цікавиться розробкою інноваційних інтерактивних завдань для студентів, проведенням та аналізом педагогічних експериментів та опитувань, пошуком нових шляхів удосконалення викладання іноземної мови. Головним завданням викладач ставить дотримання принципів активного оволодіння студентами англійською мовою, добір сучасного та цікавого змісту навчання, яке відповідає вимогам часу та потребам студентів.  

Юлія Михайлівна продовжує працювати у складі міжнародних груп для написання педагогічних статей, які індексуються в WoS та Scopus.

Основні публікації