uken

ПАВЛЕНКО ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА

pavlenko.olha@lll.kpi.ua
+38 097 908 65 85

ПАВЛЕНКО ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА

Доцент
Координатор навчально-організаційної роботи
Координатор іншомовної підготовки здобувачів ФЕЛ

Професійна діяльність

У 2008 році з відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та французької мов.

Працює заступником декана факультету лінгвістики з навчально-організаційної роботи, входить до складу Вченої ради факультету. На кафедрі координує навчально-організаційну роботу та іншомовну підготовку здобувачів факультету електроніки.

Ольга В’ячеславівна викладає такі дисципліни: «Практичний курс іноземної мови», «Практичний курс іноземної мови професійного спрямування», «Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації» та «Іноземна мова для наукової діяльності».

У 2015 році пройшла міжнародну сертифікацію CELTA, що дає право навчати англійської мови у більшості країн світу. В рамках проєкту Британської ради в Україні «Англійська мова для університетів», з 2017 року є сертифікованим експерт-тренером з професійного розвитку (Professional Teaching Award in Teacher Development) та підвищила міжнародну кваліфікацію викладача англійської мови отримавши диплом Delta (M2). Проводить тренінги з професійного розвитку викладачів в Україні та за кордоном. З 2019 року є президентом українського відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної IATEFL Ukraine та членом робочої групи МОН з визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти.

Професійний розвиток

 • 2011 – курс «Розроблення фрагменту дистанційного курсу в середовищі Moodle» (ІПО НТУУ «КПІ»);
 • 2014 – курс «Teaching Writing in the English Language Classroom» (посольство США в Україні);
 • 2014 – статус «Microsoft Faculty Fellow» (Microsoft Ukraine);
 • 2015 – CELTA (сертифікація університету Кембридж);
 • 2017 – експерт-тренер з професійного розвитку «Professional Teaching Award in Teacher Development» (Британська рада в Україні);
 • 2018 – Delta (Module 2) (сертифікація університету Кембридж);
 • 2018 - ступінь магістра: спеціалізація «акустичні та мультимедійні технології» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»);
 • 2020 – курс «Використання розширених сервісів Google для навчальної діяльності» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»)
 • 2020 – фасилітатор курсів віддаленого та дистанційного навчання (Британська рада в Україні)
 • 2021 – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Професійна підготовка фахівці з електроніки в закладах вищої освіти США».
 • 2021 – ступінь магістра з публічного управління та адміністрування (Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка) ;
 • 2022 – міжнародне стажування у Вищій школі фінансів і страхування (Республіка Болгарія).

Коло наукових інтересів

Комп’ютерна лінгвістика, цифрові технології в освіті, методика викладання англійської мови

Основні публікації