uken

ЩИПАЧОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА

dariashchipachova@gmail.com
+38 067 304 62 58

ЩИПАЧОВА ДАР’Я СЕРГІЇВНА

Викладач

Професійна діяльність

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет, Факультет перекладачів,  здобула кваліфікацію філолога, перекладача англійської та німецької мов. Викладач працює в НТУУ «КПІ» з 2010 року.  Дар’я Сергіївна є координатором робочих груп “Міжнародні зв’язки, on-line конференції та олімпіади” та “Група медіа підтримки кафедри”.  Викладач проводить підготовку студентів до написання наукових статей зі спеціальності англійською мовою, виступів на міжнародних конференціях, участі в міжнародних олімпіадах.

Працюючи викладачем англійської мови в Навчально-науковому інституті атомної та теплової енергетики НТУУ «КПІ», Дар’я Сергіївна викладає дисципліни “Практичний курс іноземної мови І, ІІ”, “Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І”, “Іноземна мова для професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення”, “Практичний курс іншомовного ділового спілкування”, “Практичний курс іншомовного наукового спілкування”.

Дар’я Сергіївна постійно відвідує професійні тренінги, семінари, курси підвищення кваліфікації,  бере активну участь у науково-методичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Сфера наукових інтересів: фонетика, стилістика та лексикологія англійської мови; переклад художньої та науково-технічної літератури; інформаційні технології у навчанні студентів технічних спеціальностей професійного мовлення.

Професійний розвиток

  • 2007 - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • 2010 - Київський національний лінгвістичний університет
  • 2011 - Підвищення кваліфікації (стажування) в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова
  • 2018 - Підвищення кваліфікації (стажування) в Київському університеті культури

Коло наукових інтересів

Фонетика, стилістика та лексикологія англійської мови; переклад художньої та науково-технічної літератури

Основні публікації