uken

ВЛАСЮК ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

LyudmylaVlasyuk@ukr.net
+38 044 204 81 99

ВЛАСЮК ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Викладач

Професійна діяльність

У 2020 році закінчила Факультет Лінгвістики Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та здобула кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

Людмила Сергіївна працює викладачем англійської мови на кафедрі англійської мови технічного спрямування № 1 факультету лінгвістики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» з вересня 2021 року, викладає дисципліну: «Практичний курс іноземної мови». Також працює перекладачем у відділі координації міжнародної проєктної діяльності ДМС КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Викладач активно займається підготовкою студентів до написання наукових статей за фахом англійською мовою, до виступів на міжнародних конференціях і до участі в міжнародних олімпіадах.

Власюк Л.С. входить до складу робочих груп кафедри АМТС№1: «Мультимедійні засоби навчання і бібліотека електронних ресурсів», «Співпраця з міжнародними освітньо-культурними центрами (British Council, America House)» та «Continuous Professional Development (CPD)».

Викладач є дійсним членом міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL Ukraine та IATEFL Ukraine.

Людмила Сергіївна постійно відвідує професійні тренінги, курси підвищення кваліфікації та семінари і, крім того, бере активну участь у науково-методичних та науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Професійний розвиток

 • 2021 - курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» від ТОВ «Академія цифрового розвитку»
 • 2021 – вебінар “Critical Discourse Studies and Social Change: Where are we at?” від Університету Гранади
 • 2021 – тренінг «Сучасні методи та прийоми навчання усталеним словосполучення на уроках англійської мови» від Dinternal Education
 • 2021 – тренінг «Розвиток ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ учнів: професійний інструмент сучасного вчителя» від Dinternal Education
 • 2022 – курс «Наука про навчання: Що має знати кожен вчитель? Teachers College» від Prometheus
 • 2022 – курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» від Promerheus
 • 2022 – вебінар «Оновлення і доповнення цифрових інструментів Google для оптимізації освітнього процесу онлайн» від ТОВ «Академія цифрового розвитку»
 • 2022 – вебінар «Reading for connections» від Helbling Languages
 • 2022 – вебінар «Як зберегти результативність навчання в умовах війни» від EdEra
 • 2022 – тренінг «The Basics of Teaching Hybrid and Online classes» від Pearson
 • 2022 – тренінг «Digital Crash Course - working with Online Practice» від Pearson
 • 2022 – вебінар «Assessment for Learning» від GRADE Education Centre
 • 2022 – вебінар «The Power of Reading: helping students become competent readers» від GRADE Education Centre

Коло наукових інтересів

Викладання іноземних мов, теорія і практика перекладу, прикладна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, психолінгвістика, лінгвокраїнознавство, педагогіка

Основні публікації